Přihlášení do RIS

Omezení rybolovu na revíru 433 012 Chodská Úhlava 1

V roce 2017 bude omezen rybolov na velkém rybníku na Cihelně, který je součástí rybářského pstruhového revíru 433 012 Chodská Úhlava 1. Jeho vypouštění, výlov a stavební úpravy budou započaty dne 16. 6. 2017.