Přihlášení do RIS

Placená rybářská stráž v roce 2016

Placená RS vykázala kontrolu na 4112 revírech a zaevidovala kontrolu 9263 ks povolenek, udělila 687 napomenutí, zadržela 42 ks povolenek, 8 ks udic a odhalila 39 případů lovu bez oprávnění, tzv. pytláků.

Další činností RS byly kontroly při zarybnění revírů. V roce 2016, stejně jako v létech předchozích, probíhaly společné kontroly, jak členů placené RS, tak i ve spolupráci s Policií ČR. Největší spolupráci zaznamenáváme v městě Chebu, kdy Policie ČR aktivně, za pomoci lodě, kontroluje oprávněné k rybolovu na VD Jesenice.

V roce 2016 bylo na Zpč. ÚS předáno 62 ks zadržených povolenek, z nichž 20 ks zadržela „dobrovolná“ RS z MO, která je evidována v počtu cca 750 členů.