Přihlášení do RIS

Podzimní výlovy a zarybňování revírů

V současné době jsou v plném proudu podzimní výlovy rybníků a chovných zařízení místních organizací Západočeského územního svazu. I přes nepříznivý stav vody v průběhu roku a poměrně teplé počasí v letních měsících byly přírůstky na rybnících velmi dobré.

Místní organizace vylovené ryby vysazují do vod Zpč. ÚS. Během podzimu dojde k zarybnění téměř všech rybářských revírů v Plzeňském a Karlovarském kraji. K dnešnímu dni již bylo vysazeno 115 tun tříletých kaprů o průměrné váze větší než 1 kg. Mnoho rybářů jistě potěší, že kromě tradičního kapra se do revírů vysazují i ostatní druhy ryb. Tento podzim tak bylo vysazeno také 1 200 kg tržní štiky, 1 700 kg dvouletých línů, 65 000 ks ročních candátů o průměrné velikosti 12 cm, 800 kg dvouletých candátů, 9 000 ks mníka, 6 000 kg okounů a 6 000 kg bílé ryby, především cejnů a plotic. Druhovou pestrost v rybářských revírech zvyšuje také vysazování původních reofilních druhů ryb jako je ostroretka stěhovavá, jelec jesen, podoustev říční a jelec tloušť. Těchto reofilních druhů bylo vysazeno 230 tisíc kusů ve věku jednoho roku a velikosti kolem 10 cm.  Do pstruhových rybářských revírů bylo prozatím vysazeno 100 tisíc kusů pstruha obecného a více než 70 tisíc kusů lipana podhorního. Další zarybňování rybářských revírů bude pokračovat v průběhu celého podzimu podle plánu výlovů jednotlivých místních organizací Západočeského územního svazu.

Níže si můžete prohlédnout některé vybrané fotografie z výlovu rybníků a vysazování ryb do rybářských revírů Západočeského územního svazu.