Přihlášení do RIS

Pozastavení výkonu rybářského práva na nádrži Bílý Halštrov

Halštrov.JPG

Na základě žaloby p. Kubeše je usnesením Městského soudu v Praze, č. j. 18 A 42/2020-52 ze dne 1. 9. 2020, přiznán odkladný účinek rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 22. 7. 2020, č. j. 38625/2020-MZE-16231. Tímto usnesením tak bylo až do dalšího rozhodnutí městského soudu v Praze pozastaveno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 27. 9. 2015, č. j. 3102/ZZ/17-5 o vyjmutí vodní nádrže Bílý Halštrov z rybářského revíru 433 061 Vernéřovský potok 1.

Od 1. 9. 2020 je až do rozhodnutí soudu pozastaven výkon rybářského práva na nádrži Bílý Halštrov.