Přihlášení do RIS

Představitelé ČRS a Povodí jednali o spolupráci

V sídle Západočeského územního svazu ČRS v Plzni se 14. května 2019 setkali představitelé Severočeského a Západočeského ÚS ČRS s  vedením Povodí Ohře, s.p. v čele s nově jmenovaným generálním ředitelem Ing. Zbyňkem Folkem.

Tato jednání mají dlouhou historii a dokumentují zájem správce povodí a rybářů sejít se jednou ročně na nejvyšší úrovni k řešení společných problémů a styčných bodů své činnosti.

Na programu schůzky byla informace Povodí Ohře o výsledcích činnosti účelového rybného hospodářství v roce 2018 (Povodí zajišťuje účelové rybářské obhospodařování řady vodárenských nádrží a provozuje vlastní líheň a chov ryb), spolupráce na úklidu břehů vodních nádrží, zástupci ČRS obdrželi informaci o významných zásazích do toků a stavbách v roce 2019, představen byl i projekt Povodí na ochranu ryb před predátory v zimním období na VD Újezd, diskutována byla také problematika přístupů k břehům přehrad.

Zástupci ČRS informovali Povodí o aktuálním stavu dlouhodobého programu na repatriaci lososa obecného, řešila se součinnost při stavebních zásazích do toků, zejména ochrana rybí obsádky.

Za Povodí Ohře byli vedle generálního ředitele a technicko – provozního ředitele Ing. Jindřicha Břečky přítomni i ředitelé závodů – Ing. Pavel Eger (Chomutov), Ing. Eva Novotná (Terezín), Ing. Petra Fošumpaurová, Ph.D. (Karlovy Vary) a další vedoucí pracovníci.

Severočeský územní svaz ČRS zastupovali předseda JUDr. Jaroslav Holý, jednatel Ing. Tomáš Kava a hospodář Ing. Václav Jelínek, Západočeský pak předseda Ing. Jan Štípek a jednatel Martin Bílý.

Jednání hodnotily všechny strany jako velmi přínosné a vedoucí k naplnění společného cíle – péče o ryby v oblasti působnosti povodí řeky Ohře.