Přihlášení do RIS

Přehled kárných řízení a výsledků rybářské stráže Zpč. ÚS v roce 2022

7.jpg

Od 1. ledna 2022 vešly v platnost novelizované Stanovy a Jednací řád ČRS, které přinesly mimo jiné i změnu týkající se kárných řízení.  Od roku 2022 tak o kárných proviněních za nedodržení obecně závazných právních předpisů o rybářství a bližších podmínek výkonu rybářského práva rozhoduje příkazce územního svazu a kárný senát územního svazu. Do roku 2022 o těchto kárných proviněních rozhodovaly dozorčí komise místních organizací. Příkazci územního svazu tak byla dána možnost vystavit kárný příkaz, tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení a bez přítomnosti proviněného, a to v případech, kdy je skutkový stav spolehlivě zjištěn z podaného návrhu na zahájení kárného řízení nebo z připojených důkazů. Příkazce  Zpč. ÚS rozhoduje o členech místních organizací, které jsou sdruženy v Západočeském územním svazu a je vázaný sazebníkem kárných opatření, na základě kterého rozhoduje o uložení kárných opatření.

V roce 2022 řešil příkazce Západočeského územního svazu celkem 175 kárných provinění za nedodržení obecně závazných právních předpisů o rybářství a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Nejčastějšími proviněními byly lov mimo stanovenou denní dobu lovu, nezapsání přisvojených ryb a lov na tři udice.  Naopak příkazce Zpč. ÚS řešil pouze 7 porušení ostatních bližších podmínek výkonu rybářského práva, což bylo výrazně méně ve srovnání s ostatními územními svazy (průměrně více než 30). Toto je zřejmě způsobeno minimálním počtem bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených na rybářských revírech Zpč. ÚS. Podrobnější přehled o počtu kárných řízení za jednotlivá provinění v roce 2022 najdete zde. Kárný senát Zpč. ÚS řešil v prvním stupni celkem 7 kárných řízení, z nichž ve čtyřech případech rozhodl o vyloučení člena z ČRS. Dále kárný senát Zpč. ÚS rozhodoval ve třech případech o odvolání proti rozhodnutí příkazce Zpč. ÚS.

V této souvislosti opakovaně apelujeme na důkladné seznámení se s pravidly lovu ryb na jednotlivých rybářských revírech ČRS a dodržování těchto pravidel během lovu ryb. Na ochranu rybářských revírů a dodržování pravidel lovu ryb v Západočeském územním svazu dohlíží více než 700 členů rybářské stráže, z čehož je 6 členů profesionální rybářské stráže. Rybářská stráž má k výkonu své funkce k dispozici 2 termovizní přístroje a 3 lodě vhodné k rychlému transportu a využití v těžko přístupných lokalitách. Celkem bylo rybářskou stráží v roce 2022 zadrženo na revírech Zpč. ÚS 169 povolenek k lovu ryb, z toho 145 členských a 24 nečlenských. Profesionální RS zkontrolovala v roce 2022 celkem 5 020 revírů, 10 936 lovících, udělila 759 napomenutí, zadržela 131 povolenek, 10 udic a 39 pytláků.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více