Přihlášení do RIS

Pro rybáře se v západních Čechách otevře nový mimopstruhový revír

Na žádost MO ČRS v Sokolově bude od 1. května 2019 zařazen do společného hospodaření v rámci Západočeského Územního Svazu ČRS nový mimopstruhový revír Gesteinigt s číslem revíru 05 431 131. O jeho zařazení do společného hospodaření usilovali sokolovští rybáři několik let.

Jedná se o zatopený historický hnědouhelný důl nedaleko Sokolova, o rozloze 3,2 hektaru, který se nazýval Antonín. Jméno Gesteinigt (Ukamenovaný) získal proto,že v nadloží hnědouhelné sloje se nacházelo mnoho kamenů a štěrkových sedimentů Jeho dnešní  hloubka se pohybuje od dvou metrů ze strany od brány do areálu Technických služeb a směrem k Sokolovu klesá až do šesti metrů.

Rybí obsádku tvoří štika, kapr, lín, možná i candát a z let minulých i bílá ryba. MO ČRS Sokolov má stanoven zarybňovací plán a to především kaprem, línem, štikou a bílou rybou.

Kvůli bezpečnosti je zakázán vstup na stráň pod silnicí směr Sokolov-D.Rychnov.

Pro tento revír č. 05 431 131 platí veškerá ustanovení obsažená v rybářském řádu. 

MO ČRS Sokolov má k rybářům pouze prosbu, aby tolerovali přítomnost mladých rybářů z místního rybářského kroužku, kteří tu vždy ve středu nacvičují rybolovnou techniku samozřejmě za přítomnosti vedoucího od dubna do října kromě letních prázdnin.


Zvláštní poděkování patří panu ing.Jaroslavu Jiskrovi, který dodal historické podklady.

Lom Gesteinig 1848-1886

Jedná se o historický hnědouhelný lom, který těžil hnědé uhlí z nejmladší hnědouhelné sloje v sokolovské pánvi s názvem Antonín při její výchozu na terén. S těžbou nadloží (skrývky) se začalo v roce 1848. Jednalo se o ruční těžbu skrývky i uhlí, která utichla v roce 1886, kdy byly veškeré uhelné zásoby v důlním poli vytěženy. Lom byl původně větší, než jak jej známe dnes. Když začal být otevírán v roce 1881 sousední lom Luitpold (Antonín), byla do lomu Gesteinigt ukládána skrývka právě z lomu Luitpold, čímž byl zčásti zasypán. Například silnice ze sousedního kruhového objezdu ke Staré ovčárně je vedena po tomto zásypu a stojí na něm i část areálu Technických služeb. Jméno Gesteinigt  (Ukamenovaný) získal lom proto, že v nadloží hnědouhelné sloje se nacházelo mnoho kamenů a štěrkovitých sedimentů. V šedesátých letech minulého století sem byl plaven popílek ze staré dolnorychnovské elektrárny, která ukončila provoz v roce 1968. Zároveň zde byla provozována čerpací stanice, která udržovala hladinu v jedné úrovni. Když půjdete pěšky po chodníku od Sokolovských strojíren do Sokolova, jsou patrná mezi chodníkem a silnicí do Dolního Rychnova vrata do podzemí, kde čerpací stanice bývala. Voda byla přečerpávána do zatrubněného Dolnorychnovského potoka, který vytéká do Ohře u kláštera dodnes. Dnešní hloubka lomu se ze strany od brány do areálu do Technických služeb pohybuje okolo dvou metrů a směrem k Sokolovu stoupá až k cca šesti metrům. Více informací se o tomto lomu nedochovalo.

Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D. v březnu 2019