Přihlášení do RIS

Proběhla 43. konference Západočeského územního svazu ČRS

Logo_Zpc_US_2996_937.png

Dne 15. září 2021 se konala ve Sportpenzionu Pohoda v Letkově 43. územní konference Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu. Původně měla konference proběhnout již v roce 2020. Kvůli epidemii koronaviru však nebylo možné zasedání uskutečnit a bylo opakovaně odkládáno.  

Z celkového počtu 70 pozvaných delegátů jich bylo přítomno 46, jako hosté se konference zúčastnili předseda Českého rybářského svazu Karel Mach a jednatel Roman Heimlich. 

Po úvodním přivítání všech přítomných přednesl předseda Zpč. ÚS ČRS Jan Štípek návrh programu konference, který byl následně bez připomínek schválen. Jedním z hlavních bodů jednání byla zpráva o činnosti výboru Zpč. ÚS za uplynulé období, kterou přednesl Ing. Štípek. Hovořil, mimo jiné, o vývoji členské základny (v posledních letech trvalý nárůst, potěšitelný zejména u dětí), o hlavních záležitostech projednávaných výborem územního svazu v období od poslední územní konference (34 zasedání, 243 usnesení). Dále mluvil o změnách v soupisech rybářských revírů a nově získaných vodních plochách, revírech s 24 hodinovým rybolovem, o činnosti dětí (výbor poskytuje finanční podporu nejlepším kroužkům, akce První povolenka zdarma dětem do 15 let byla prodloužena na neurčito) a rovněž o sportovní činnosti, která však byla výrazně omezena z důvodu koronavirových protiepidemických opatření. Zmíněn byl i informační systém LIPAN vyvinutý Západočeským územním svazem (po více jak 10 letech ostrého provozu je na hranici životnosti, intenzivně se pracuje na novém svazovém Rybářském informačním systému). Dále předseda územního svazu doporučil místním organizacím zvážit, zda po 10 letech existence známky SHR (jejím účelem bylo nahradit platbu za brigády a sjednotit její výši) neuvažovat o změně výše známky (iniciativa je však na místních organizacích, výbor územního svazu jim jako podklad poskytne variantní modelové výpočty).

Zazněly také nejdůležitější informace z jednání Republikové rady ČRS, s nimiž delegáty konference seznámili statutární zástupci ČRS – akcentovány byly připravované změny Stanov ČRS, Jednacího řádu a jednotný sazebník kárných postihů a příprava Rybářského informačního systému.

Předseda dozorčí komise Roman Moulis zúčastněné seznámil s činností dozorčí komise Zpč. ÚS za uplynulé období.

Hospodář Zpč. ÚS Jaroslav Vogl okomentoval rozbor hospodaření za r. 2020.

JUDr. Šíma seznámil delegáty konference s návrhem na změny Stanov ČRS (Návrhy na změnu Stanov ČRS (rybsvaz.cz)), který bude předložen Republikovému sněmu ČRS v listopadu 2021 (pokud jeho konání epidemiologická situace dovolí).

Jako zpestření průběhu konference zazněly nově vzniklé hudební slavnostní rybářské znělky, které zpracovali pro potřeby ČRS členové České filharmonie a budou k dispozici všem organizačním složkám ČRS.

Na závěr předseda Zpč. ÚS Ing. Štípek poděkoval delegátům konference za účast a v neposlední řadě za práci v místních organizacích, kterou všichni zvládli v nelehké době posledních dvou let.

Příští územní konference (volební) by se měla konat na jaře roku 2022, samozřejmě pokud to epidemiologická situace dovolí.  

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více