Přihlášení do RIS

Proběhlo přezkoušení elektrolovných čet

Hospodaření na chovných tocích se neobejde bez použití elektrického agregátu, kdy se pomocí stejnosměrného elektrického proudu odlovují ryby, sloužící k umělému výtěru, nebo jako násada do revírů. Zpč. ÚS pro lov ryb el. proudem organizuje školení elektrolovců zakončené zkouškami. Absolventům je vydáno Osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro ověření jeho platnosti pak musejí každé tři roky absolvovat přezkoušení.

Přezkoušení elektrolovných čet v Karlových Varech

Aktuálně poslední přezkoušení elektrolovců v Plzeňském a Karlovarském kraji proběhlo 16. a 17. 2. 2019, úspěšně se ho zúčastnilo 31 osob.  Jsme přesvědčeni, že svoji odbornost budou moci uplatnit i přes momentálně nelehké období, kdy vlivem nedostatku vody je na řadě toků omezené hospodaření. Všem, kteří se absolvováním školení rozhodli pro fyzicky i časově náročnou práci, k hospodaření na revírech velmi potřebnou, děkujeme.

Přezkoušení elektrolovných čet v Plzni