Přihlášení do RIS

Problematika rtuti v nádrži Skalka

Povodí Ohře

TISKOVÁ ZPRÁVA

Povodí Ohře, státní podnik, i nadále, v návaznosti na realizované mezinárodní projekty financované v rámci Evropská územní spolupráce (INTERREG), úzce spolupracuje s bavorskou stranou. Od roku 2022 funguje pracovní skupina „Reslava“, která navazuje na proběhlé projekty a hledá další možnosti snížení vnosu rtuti na území České republiky. Aktuálně se v rámci činnosti pracovní skupiny soustředíme na zlepšení dokumentace rtutí kontaminovaných vodních toků Kössein a Reslava, rozšíření modelů záplavových území a realizace dalších protierozních a stabilizačních úprav vodních toků. Za stěžejní úkol považujeme i vybudování stabilní stanice pro odběr vzorků vody během vysokých a povodňových průtoků. Tato stanice by měla být umístěna v Arzbergu na Reslavě a měla by významně pomoci v pochopení principu remobilizace historické kontaminace v povodí Kössein a Reslavy. Z dostupných podkladů totiž vyplývá, že ke vnosu rtuti na naše území dochází právě za vysokých a povodňových průtoků.

Ve dnech 3. – 5. května 2023 proběhlo zasedání Stálého výboru Bavorsko Česko-německé komise pro hraniční vody. Zde došlo na mezinárodní úrovni ke shodě, že Česká republika i Bavorsko budou nadále spolupracovat v rámci pracovní skupiny. Bavorští zástupci rovněž konstatovali, že ještě v tomto roce předloží konkrétní návrh na vybudování zmiňované automatické stanice pro odběr vzorků.

Základní informace ze zprávy o sledování rtuti v hraničních vodních tocích se SRN, kterou Povodí Ohře, státní podnik, každoročně zpracovává, jsou dostupné zde:

Sledování rtuti v hraničních vodních tocích se SRN: Tiskové zprávy: Povodí Ohře (poh.cz).

 Martin Cidlinský

zástupce tiskového mluvčího

Převzato od Povodí Ohře s. p.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více