Přihlášení do RIS

Projekt „Kontaminace ryb z volných vod“

(Převzato z www.bezpečnostpotravin.cz)

Ve spolupráci Ministerstva zemědělství (Odbor bezpečnosti potravin) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz) proběhl v letech 2019 – 2021 projekt, jehož cílem bylo posoudit zatížení nejčastěji lovených a konzumovaných druhů ryb vyskytujících se ve významných rybářských revírech ČR z hlediska obsahu významných cizorodých (kontaminujících) látek v jejich mase. Výsledky studie byly porovnány také s výstupy podobného projektu, který proběhl v letech 2006 – 2010.

Více se dozvíte na Informačním centru bezpečnosti potravin