Přihlášení do RIS

Prosba studentky ČZU o pomoc při monitoringu ondatry a nutrie

Vážení rybáři,

jmenuji se Jitka Bošková a studuji aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě v Praze.  Ve své bakalářské práci se zabývám nutrií říční a ondatrou pižmovou, přesněji jejich rozšířením, populační hustotou a preferencí stanovišť v našich podmínkách. Nutrie i ondatry se dostaly na černý seznam invazních druhů Evropské unie za účelem jejich regulace. Sháním co nejvíce dat o výskytu jedinců a populací těchto dvou druhů a obracím se na Vás s prosbou o pomoc při oslovení co nejvíce členů ČRS, kteří se s těmito zvířaty mohou při svých rybářských aktivitách setkat. Potřebné údaje zahrnují druh a počet jedinců, místo a dobu pozorování. Sběr dat již probíhá v databázi ČSO AVIF (http://birds.cz/avif/) nebo je možné svá pozorování zaslat na email xbosj002@studenti.czu.cz. Vítány jsou i starší záznamy. 

Předem děkuji Jitka Bošková