Revír 04 233 001 OTAVA 6 

S platností od 1.1.2018 byl revír 04 233 001 OTAVA 6 (Klatovské rybářství, a. s. 4,6 km 5 ha) vyjmut na žádost vlastníka. Tato informace je uvedena v Dodatku soupisu revírů pro rok 2018. Přesto někteří rybáři toto nerespektují a stále na tomto revíru provozují výkon rybářského práva na povolenky ČRS, z. s.

Jestliže máte na tomto revíru zájem o rybolov, kontaktujte uživatele tohoto revíru- Klatovské rybářství, a. s. na www.otava6.cz.