Přihlášení do RIS

Rybářská stráž je aktivní po celý rok

 10.jpg

Ve dnech 3. – 5. 7. 2020 proběhla jedna z mnoha společných akcí rybářské stráže a Městské policie Cheb. Na revíru 431 040 Ohře 19 – ÚN Skalka bylo zkontrolováno 63 lovících, na revíru 431 200 Odrava 1 – ÚN Jesenice, rybářská stráž, i za pomoci lodi hasičů, zkontrolovala více než 150 lovících. U revírů bylo znát, že prodloužený víkend využilo hodně rybářů a to i se svojí rodinou. Největším nešvarem je neuklizení místa lovu a chyby při vyplňování evidence docházek a úlovků. Hlavně na ÚN Jesenice je velký problém znečištění okolí břehů výkaly a je zarážející, že lidem zde nevadí tábořit. Městská policie řešila především parkování vozidel. Zadrženo zde bylo pouze několik povolenek za lov na tři udice a nezapsání ponechaného kapra obecného. Následovala kontrola revíru 04 231 001 Bonětický rybník, kde je velká návštěvnost cizinců. Zde bylo zadrženo 9 členských i nečlenských povolenek. Hlavní přestupky byly nezapsané ryby, ponechání více ks kapra obecného, lov na více udic, nepřítomnost u nastražených udic a společný vezírek. V kontrolách rybářskou stráží, i těch společných s Městskou a Státní policií ČR, budeme pokračovat i nadále a doufáme, že zjištěných přestupků bude stále méně.

S pozdravem Petrův zdar!