Přihlášení do RIS

Rybářská stráž Západočeského ÚS a její činnost

Západočeský ÚS eviduje více jak 750 členů RS (rybářská stráž) z nichž 5 členů je tzv. profesionální RS. Profesionální RS pracuje ve dvou členech v Karlovarském kraji (Chebsko a Karlovarsko), ve třech v Plzeňském (Tachovsko, Plzeňsko a Klatovsko). Jejich hlavní pracovní náplní je kontrola lovících, dále pak kontrola zarybnění, spolupráce s „dobrovolnou“ RS, označování revírů, organizace úklidu revírů, kontrola provozu vodních děl a další činnost dle požadavků ÚS.

Kontrola lovících:

Je hlavní činností RS, která je zároveň nejvíce vidět. Důraz klademe na příkladné vystupování RS, kdy mají viditelně odznak RS a bez vyzvání se prokazují průkazem RS. Slušné oslovení lovícího považujeme za samozřejmost.


Pro kontrolu je RS vybavena lodí, dalekohledy, fotoaparáty a kamerami. Máme velmi dobrou spolupráci s Policií ČR i Městskou policií, která s námi provádí kontroly ze břehu i na vodě.

  

Nejčastějším přestupkem bývá lov ryb mimo denní dobu lovu, nezapsání vyjmenovaných druhů ryb po jejich ponechání, nezapisování docházek a vah ryb v Evidenci docházek a úlovků a neuklizení místa lovu.

 Ilustrační foto.

V letošním roce je častým přestupkem, hlavně u nečlenů ČRS, ponechání více druhů vyjmenovaných druhů ryb, které nedosahují nejmenší lovné míry, lov na více udic, lov na více návazců, lov do vrší a tenat. Často se jedná o 3 – 15 kaprů v jednom vezírku, kdy většina ryb nedosahuje nejmenší lovné míry 40 cm. Větší část zadržených povolenek je od rybářů rumunského původu, kteří zatím nepochopili nutnost dodržování zákonů v ČR. Osob, které loví bez oprávnění (pytláků), máme v našem ÚS cca 30 do roka.

Ilustrační foto.

Pokud je nutné povolenku zadržet, sepíše RS Oznámení o zjištěném přestupku, které pošle společně se zadrženou povolenkou uživateli rybářského revíru a jeho kopii na místně příslušnou Obec s rozšířenou působností (může uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč). Členská povolenka s oznámením se následně naskenuje a společně s návrhem na zahájení kárného řízení je odeslána do MO (místní organizace), kde je přestupce členem. Její vrácení závisí na rozhodnutí dozorčí komise MO. Nečlenská povolenka je odeslána stejným způsobem, stím rozdílem, že o výši trestu rozhoduje přímo uživatel rybářského revíru. Doba zákazu vydání povolenky se pohybuje od 1 – 5 let s ohledem na závažnost spáchaného přestupku. Díky centrální databázi si přestupce v době zákazu povolenku u vybraných ÚS nekoupí (V praxi se tak opravdu děje a řada nečlenů se po neúspěšném pokusu o zakoupení povolenky snažila o výmaz stanoveného zákazu v kanceláři ÚS).

Ilustrační foto.

Při kontrolách se často RS setkává s lovem ryb mimo denní dobu lovu, což je přestupek proti zákonu o rybářství a každý rybář si je toho dobře vědom. Věty jako Já jsem kaprař, já všechno pouštím, a proto ke mně musíte přistupovat jinak, slyší RS velmi často a nemůžeme je brát v potaz. Poslední dobou se pomocí mediálních kanálů šíří přesvědčení, že kapraři si mohou lovit nonstop všude a RS, která je řeší je na zrušení. Ani tomu nevěřte a pokud se nezmění zákon, nebo prováděcí vyhláška zákona o rybářství nemá RS jinou možnost než nedodržení denních dob lovu postihovat. RS je úřední osoba, která se musí řídit platným zákonem a prováděcí vyhláškou a uživatel rybářského revíru ji nemůže ovlivňovat v jejím rozhodování.

Ilustrační foto.

Pokračování příště