Přihlášení do RIS

Rybářský den Zpč. ÚS pro dětský tábor u Drahotínského rybníka

Dne 18. 7. 2019 uspořádal Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz pro dětský tábor „Mokré prázdniny 2019“ u Drahotínského rybníka u Zruče - Sence rybářský den. Dětský tábor, společně organizovaný Hasičským sborem Skvrňany a Sdružením IRIS, je v letošním roce zaměřen na vodu a vše, co je spojené s vodním prostředím. S tímto záměrem koresponduje i každodenní program tábora. Účastníci se tak postupně mají seznámit s historií a významem rybníků v Plzeňském kraji (Správa veřejného statku města Plzně), s prací profesionálních rybářů (Blatenská ryba), s významem řek a potoků (Povodí Vltavy), s chráněnými vodními živočichy (AOPK ČR), s vodními živočichy v ZOO a v expozici Akva – Tera i s vodou pohledem hydrobiologa (RNDr. Duras), v rámci exkurze pak navštívili Plzeňské rybníky a sádky, vodárnu Homolka a ČOV Bílá Hora.

 Na čtvrtek 18. 7. byl jako celodenní program naplánován Rybářský den zajištěný   odborem mládeže Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu. Součástí rybářského dne byly soutěže pro děti, ukázky rybolovné techniky a lovu ryb udicí, zdolávání ryb na simulátoru lovu ryb a též setkání s nositeli titulů z rybářských soutěží. Účastníci letního tábora byli rozděleni do 10 pětičlenných týmů, které mezi sebou soutěžily v jednotlivých disciplínách. Závěrečným bodem soutěže a vyvrcholením celého programu rybářského dne byla, se svolením Správy veřejného statku města Plzně, soutěž mezi týmy v lovu ryb uspořádaná na Drahotínském rybníce. Věříme, že si všichni táboroví účastníci připravený program užili, a že jsme tak coby ČRS přispěli k zájmu dalších dětí o rybaření nebo třeba jen o častější pobyt v přírodě.