Přihlášení do RIS

Něco málo o malých rybařících z Kraslic

Když v roce 2012 opětovně vznikal rybářský kroužek při naší místní organizaci Kraslice, honily se nám v hlavách různé myšlenky. Ne všechny byly optimistické. Sestava dětí byla většinou ve věku velmi nízkém, tedy ve věku kdy ještě nemají jasno v tom, co by je bavilo a hlavně co je bude bavit dlouhodobě.

Kroužek jsme navíc obnovili zcela nezávisle na školách a k nim patřícím domě dětí a mládeže a bez zkušených vedoucích. V počátku jsme oslovili několik našich členů, kteří s prací s dětmi měli a mají jisté zkušenosti (byť z jiných aktivit), ale neuspěli jsme. Když jsme navíc nepochodili ani u bývalých vedoucích kroužku, kteří byli zklamáni úbytkem zájmu dětí o práci v kroužku, ale i o ryby a přírodu celkově, ujali se vedení kroužku hospodář a tehdejší předseda.

Počátky nebyly jednoduché. V kroužku byly hlavně děti, které k rybařině neměly žádný vztah, tedy až na několik málo výjimek, kdy šlo o děti nebo vnoučata rybářů. Někteří „rybaříci“ začali chodit, protože chtěli vyhovět rodičům a mít nějaký kroužek, někteří proto, že po nich rybářská organizace nechtěla krom členské známky žádné úhrady. Naopak jim byla, po absolvování základního školení a získání základních vědomostí, poskytnuta povolenka jako bonus. Stejně tak když začaly jezdit na soustředění. Nejdříve do Bezdružic, kde nám vyšla vstříc MO Stříbro a umožnila opakovaně rybolov na svém RMV, později na Skalku a v posledních letech do Kounova na Rakovnicku a na Nechranickou přehradu. Pobyt a všechny s ním spojené výdaje hradí MO Kraslice za pomoci a podpory formou dotací ze strany Karlovarského kraje, Města Kraslice a v neposlední řadě také našeho Západočeského územního svazu. V Kounově pak máme možnost využít rybník místního mysliveckého sdružení a sportovní zařízení obce. Děti zde získávají znalosti i z jiné oblasti přírody než jen z rybařiny. Tradicí se také stala účast na úklidu jak vlastních vod, tedy řeky Svatavy a chovných přítoků, tak i úklid na jiných lokalitách.

Po celou dobu je počet dětí ustálený a pohybuje se v rozpětí mezi 12 až 15 rybaříky v Kraslicích. Po několika změnách se vedení ustálilo na složení - vedoucí pan Bohuš Tengler a jako asistent je pan Tomáš Fojtík. V posledních třech letech jsme se rozrostli o druhou skupinu, a to skupinu 9 dětí z Rovné u Sokolova, kde jako vedoucí působí pan Tomáš Vimr, který v minulosti pracoval jako instruktor mládeže v Kroužku v Kraslicích. Zde máme spolupráci na dobré úrovni s obcí, kdy je bezúplatně poskytnut k užívání rybník. Obec s námi spolupracuje i na některých akcích, jako je vánoční soutěž „Rovenský kapr, kde soutěží děti obou skupin o drobné ceny. První cenou je pak kapr živý.

Samozřejmostí je i dobrá spolupráce s většinou rodičů, kteří pomůžou se zajištěním odvozu dětí na akce nebo s poskytnutím drobných sponzorských darů a podobnou výpomocí. Neocenitelná je také ochota některých členů podílet se na akcích kroužku, byť to v jejich povinnostech není.

Náš kroužek sice prozatím vzhledem ke specifickým podmínkám a omezeným možnostem tréninku nepatří mezi ty závodnické a soutěžní, ale to už má i ve svém názvu - Kroužek malých rybářů a ochránců přírody. Svůj účel, a to vychovávat děti ke vztahu k přírodě, ale přesto plní.

 Václav Fojtík, hospodář MO Kraslice