Přihlášení do RIS

Rybářský revír na území Národního parku Šumava - 433 901 Otava 8A

Dne 5. 3. 2019 se ve Vimperku uskutečnilo jednání zástupců Západočeského územního svazu se zástupci Národního parku Šumava. Předmětem této schůzky bylo předjednání návrhu nového vymezení zón a klidového území NP Šumava.  Nové vymezení zón a klidového území se dotkne také rybářů, a to zejména těch, kteří loví na umělou mušku na rybářském revíru 433 901 Otava 8A. Jedná se o horní úsek řeky Otavy od mostu v Rejštejně až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily. Z důvodu požadavku NP Šumava o rozšíření klidového území NP bylo dohodnuto následné kompromisní řešení. Spodní úsek řeky Otavy od mostu v Rejštejně, v délce přibližně jedné třetiny současné celkové délky rybářského revíru, bude ponechán v zóně soustředěné péče a na tomto úseku bude nadále možnost provozovat výkon rybářského práva za stávajících podmínek. Zbylé dvě třetiny toku Otavy budou zařazeny do zóny přírodní a tento úsek toku bude vyhlášen jako chráněná rybí oblast, na které bude od roku 2020 zakázán výkon rybářského práva, stejně jako všechny ostatní aktivity spojené s rybářským hospodařením.

Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 2018 navštívilo pstruhový rybářský revír 433 901 Otava 8A  celkově 61 držitelů členských povolenek, kteří zaznamenali  dohromady 151 docházek a ulovili na uvedeném rybářském revíru 12 kusů pstruha potočního, 6 kusů pstruha duhového a 2 kusy sivena amerického.