Rybářský Zpravodaj Rady ČRS červen 2018

Vážení rybáři a příznivci Českého rybářského svazu,

máme tu druhé číslo rybářského Zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Zpravodaj tvoří další krok k širší komunikaci mezi jednotlivými organizačními složkami ČRS i členskou základnou. Ačkoli je primárně určen funkcionářům místních organizací, věříme, že zajímavé informace v něm najdou všichni členové.

Zpravodaj je distribuován výhradně elektronickou formou.

Aktuální číslo Zpravodaje  ke stažení.

S pozdravem Petrův zdar!