Přihlášení do RIS

Seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže

Tak jako každý rok se i letos konal Seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže. V příjemném prostředí hotelu York v Křimicích se 22. února 2020 sešli ti, kteří se věnují dětem a mládeži v oblasti rybářství.  Seminář řídil vedoucí odboru mládeže Jiří Podskalský, hosty byli předseda Zpč. ÚS Ing. Jan Štípek, jednatel Zpč. ÚS Martin Bílý a administrativní pracovnice Zpč. ÚS Marcela Šímová. Hlavním programem bylo zhodnocení loňského roku včetně vyhlášení výsledků deseti nejaktivnějších rybářských kroužků Zpč. ÚS, které budou finančně odměněny z uvolněných finančních prostředků Zpč. ÚS. Výsledky sdělil pan Hozman:

Pan Hozman zúčastněným přednesl výsledky podpory sportovních kroužků, kterým Zpč. ÚS věnuje částku 70.000 Kč. Částka se rozdělí dle celkového počtu závodníků dané organizace:

Dále zazněla informace o akci vyhlášení nejlepších sportovců, která proběhne 28. února 2020 od 18 h v hotelu York v Křimicích. Na náklady slavnostního večeru (pohoštění, kytice, upomínkové plakety…) uvolnil Zpč. ÚS částku 25.000 Kč.

Dalším bodem programu byla prezentace Metodiky tvorby propozic ke sportovním akcím a následné vyúčtování, kterou paní Hozmanová promítla na plátně a okomentovala ji.

Pan Podskalský dále podrobně hovořil o výsledcích soutěží mládeže v roce 2019, probral termínový kalendář OML na rok 2020, okomentoval zprávy z jednotlivých odborů. Také podrobně informoval o záležitostech týkajících se soutěže Zlatá udice, sdělil nominaci družstva na Setkání mládeže 2020, informoval o dotaci od MŠMT a finanční podpoře od Zpč. ÚS. Zazněla také informace o letním táboře mládeže Rady ČRS ve Smetanově Lhotě. Na závěr semináře proběhla diskuse jednotlivců.

Vedoucí rybářských kroužků si mohli ze semináře odnést výukové a propagační materiály věnované Zpč. ÚS, díky kterým mohou děti zábavnou formou nabýt nových vědomostí v oblasti rybářství.

Velmi nás těší, že i dnešní mládež má zájem o chytání ryb a vše, co je s tímto krásným koníčkem spojené. Těšíme se na konání semináře rybářské mládeže v příští roce.

Tato akce je částečně hrazena z prostředků MŠMT.