Přihlášení do RIS

Seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže

Seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže 2023

Dne 2. 3. 2024 se v hotelu York v Křimicích konal tradiční seminář vedoucích kroužků rybářské mládeže plzeňského a karlovarského kraje. Seminář zahájil předseda odboru mládeže (OML) Západočeského územního svazu, p. Jiří Podskalský. Přivítal všechny zúčastněné včetně hostů, kterými byli jednatel Zpč. ÚS Martin Bílý a referentka Zpč. ÚS Marcela Šímová. Pan jednatel jménem svazu všem poděkoval za práci s mládeží, informoval o rozpočtu OML a zmínil, že i pro rok 2024 byla OML schválena výborem územního svazu finanční podpora ve výši 150.000 Kč (již od roku 2020).

Po zahájení a přivítání hostů proběhlo velmi přínosné školení první pomoci a záchranářského minima v podání profesionálních záchranářů – p. Michala Kmeče a p. Vojtěcha Kosa. Jmenovaní pohovořili o nejrůznějších situacích, při kterých je třeba poskytnout první pomoc.  Zdůraznili, že důležité je rychlé vyhodnocení celé situace a volba pořadí jednotlivých kroků při pomoci.

V dalším bodu p. Podskalský zhodnotil všechny akce, které byly pořádány OML v roce 2023. Velmi kladně zhodnotil průběh územního kola soutěže Zlatá udice, kdy se pořadatelství skvěle zhostila místní organizace Nepomuk pod vedením p. Jana Hozmana. V letošním roce se uzemní kolo Zlaté udice bude konat v termínu od 31. 5. do 2. 6. a pořadatelem bude místní organizace Stříbro. Národní kolo Zlaté udice se uskuteční v termínu od 21. 6. do 23. 6. 2024, pořadatelem je Západočeský územní svaz (MO Nepomuk). Dále p. Podskalský pohovořil i o ostatních plánovaných akcích letošního roku a seznámil zúčastněné s termínovými kalendáři jednotlivých odborů. Dále zmínil možnost čerpání dotací od MŠMT a již zmíněné finanční podpory ve výši 150.000 Kč. V dalším bodu pohovořil o vzdělávacích pomůckách a podpůrných materiálech pro vedoucí kroužků rybářské mládeže, které lze stáhnout z webových stránek Rady ČRS. V rámci semináře byly vyhlášeny nejaktivnější rybářské kroužky a nejlepší sportovní kroužky Západočeského územního svazu za rok 2023. Vyhlášení nejaktivnějších rybářských kroužků za rok 2023 (crsplzen.cz)

Paní Silvie Havlíková zájemcům ukázala muškařské náčiní včetně krásných mušek.

V samotném závěru proběhla porada realizačního týmu Zlaté udice.

Pan Podskalský poděkoval všem za účast na semináři, hlavně však za práci s rybářským dorostem.

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více