Přihlášení do RIS

Seminář vedoucích rybářských kroužků 2022

 IMG_0315.jpg

Dne 2. dubna 2022 se v plzeňském hotelu York setkali vedoucí rybářských kroužků Plzeňského a Karlovarského kraje. Důležitou součástí Semináře bylo školení první pomoci a záchranářského minima. Směřovali jsme je na situace, které se při rybářských akcích mohou naskytnout. Oslovili jsme profesionálního záchranáře - lektora Hasičského sboru České Republiky Michala Kmeče, který se školení ochotně ujal. Evidentně věděl z praxe, o čem mluví, všechny účastníky dokázal okamžitě zaujmout. Nejdříve jsme se seznámili se způsoby resuscitace dospělého, povyrostlejšího i malého dítěte, na maketách nám předvedl masáž srdce a umělé dýchání. Podstatné je i správné vyhodnocení situace a volby pořadí akcí. Pak následovala zajímavá konzultace k řešení situací, které se některým z nás s dětmi přihodily. Od záchrany tonoucího přes zlomeniny, uštknutí, poštípání hmyzem, různé pády, otřesy mozku a alergické reakce. Bylo by o čem mluvit až do pozdního odpoledne. Školení hodnotíme jako velmi přínosné a jen si přejeme, abychom poznatky v praxi použili co nejméně, ale když, tak co nejlépe. Účastníci obdrželi certifikát potvrzující absolvování tohoto školení. Panu lektorovi moc děkujeme, jeho výklad závažného tématu byl moc milý a inteligentní. Následovala agenda, kterou každoročně na Semináři projednáváme. Zhodnotili práci s rybářskou mládeží v roce 2021, seznámili se s termínovým kalendářem společných akcí chystaných pro letošek, získali aktuální informace o metodice vedení kroužků, možnosti čerpání dotací (MŠMT, Rozdělení příspěvku Územního svazu ČRS ve výši 150 000,-Kč atd.).  Územní kolo ZU pořádá 29. - 31. května MO Domažlice na Babylonu. Výhled pořadatelů na následující roky bude dohodnut na setkání členů Odboru mládeže.  Na setkání mládeže 3. - 5. září 2022 v Jaroměři pojedou děti z MO Chrást a MO Plzeň 1. Kapacita tábora Rady ve Smetanově Lhotě je již téměř obsazena.  Byl zrušen příspěvek z rozpočtu OM ÚS 1000,- Kč na dítě, peníze budou použity na platbu Radě za oddílové vedoucí. Pár volných míst je i na tábor MO Plasy na Odlezském jezeře. Významnou pomocí vedoucím kroužků jsou informace a metodické pomůcky na webu Rady ČRS:  www.rybsvaz.cz. V oddělení "Sport, mládež a mezinárodní činnost" jsou na jednom místě k dispozici veškeré dostupné informace k práci s mládeží včetně termínových kalendářů Územních svazů. Jako host se za ÚS zúčasnil jednatel pan Martin Bílý, spoustu dobré práce při přípravě odvedla paní Marcela Šímová. Hosté poinformovali o dění ve svazu a spolu s vedoucím odboru mládeže J. Podskalským všem poděkovali za nezištnou práci s rybářským dorostem. K výměně názorů došlo až ke konci diskuse, kdy byla hodnocena možnost účasti dětí z jiných krajů na našich územních přeborech.

Každoroční setkávání na semináři a dalších společných akcích významně pomáhá k vzájemnému poznávání mezi členy jednotlivých MO a vede ke zlepšení spolupráce v rámci Územního svazu.

J. Podskalský

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více