Přihlášení do RIS

Škeblice asijská

Invazní druh je druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě, jako on. Jedním z invazivních druhů, o kterém se začíná stále více hovořit je škeblice asijská (Sinanodonta woodiana). Na naše území se dostala pravděpodobně s rybami určenými k chovu. Její nález byl poprvé zjištěn v roce 1996 na Jižní Moravě v Dyji. Tato škeblice parazituje téměř na všech druzích ryb. O její rozšíření se starají migrující druhy ryb a převoz ryb po celém území ČR. Rozmnožuje se larvami, které parazitují na kůži a žábrách ryb.

Více se dozvíte v metodice, kterou vydala Katedra zoologie a rybářství, Česká zemědělská univerzita v Praze.

Metodika obsahuje podrobnou identifikaci a zhodnocení environmentálních a hospodářských rizik invaze škeblice asijské (Sinanodonta woodiana), zejména s ohledem na původní druhy a společenstva a na rybářství a rybníkářství v ČR. Součástí dokumentu je také stručný popis druhu, jeho biologie a ekologie a zhodnocení jeho stavu a rizika invaze v ČR. Metodika obsahuje kritéria pro posouzení negativního vlivu, postupy pro prevenci šíření a metody pro regulaci a eliminaci výskytu.

Metodika ke stažení zde.

Zde je uveden odkaz na pořad České televize o tomto invazivním druhu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/216562221300021/
obsah/476219-skeblice-asijska-sinanodonta-woodiana