Školení pokladníků místních organizací Zpč. ÚS

Dne 18. 11. 2019 se pod vedením předsedkyně ekonomické komise, paní Martiny Vlčkové konalo na sekretariátu Západočeského územního svazu školení pokladníků MO.  Účast byla hojná, sešlo se celkem 20 osob. Paní Martina Vlčková připravila velmi pěknou prezentaci, která obsahovala důležité informace týkající se tohoto tématu. Následně dala prostor zúčastněným vznést dotazy a vedla se diskuse.  Jednatel Západočeského územního svazu, pan Martin Bílý připravil prezentaci vztahující se k práci pokladníků v IS Lipan. Následně dal zúčastněným prostor k dotazům a diskusi. Závěrem se všichni shodli na tom, že školení bylo velmi poučné a přínosné.