Přihlášení do RIS

Socioekonomická studie ČRS k dispozici

Socioekonomická studie

Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně připravily Socioekonomickou studii sportovního rybolovu v České republice, která byla zpracována na základě dotazníkové akce a která navazuje na předchozí studie z let 2003 a 2009. Zapojilo se do ní více než 4.600 respondentů z celé ČR, kterým tímto děkujeme.

Tento obsáhlý dokument  poskytuje řadu zajímavých údajů o rybářích – členech ČRS a MRS a o jejich názorech na některé aspekty lovu ryb na udici. Velmi důležitým aspektem je, že na sebe jednotlivé studie navazují, takže je možné sledovat ukazatele nejen v absolutních číslech, ale i jejich historický vývoj, podle kterého je možné usuzovat na budoucí vývojové trendy sportovního rybolovu v ČR.

V současnosti probíhá distribuce tištěné verze na všechny MO tak, aby byly během ledna na všech místních organizacích pro potřebu jejich vedení k dispozici. K této studii se v následujících měsících budeme opakovaně vracet v rozboru nejdůležitějších zjištěných skutečností.  

V tuto chvíli je studie již v plném znění ke stažení na tomto odkaze.

Zdroj: www.rybsvaz.cz