Přihlášení do RIS

Společná kontrola profesionální rybářské stráže

V pátek 31. 3. 2017 se v dopoledních hodinách uskutečnila na revíru 431043 Radbuza 1B(ÚN Litice) společná kontrola členů profesionální rybářské stráže Zpč. ÚS Plzeň.

Členové profesionální rybářské stráže byli rozděleni do dvou skupin a paralelně probíhala kontrola na obou březích této nádrže. V rámci této kontroly bylo zjištěno u lovících rybářů několik drobnějších přestupků, které byly vyřešeny napomenutím a domluvou. Během této kontroly byly zadrženy také dvě osoby rumunské národnosti, které neoprávněně lovily ryby bez rybářských lístků a povolenek k lovu ryb. Neoprávněně ulovené ryby těmito osobami byly ihned vráceny zpět do revíru. Na místo byla přivolána také hlídka Policie ČR a celá situace byla vyřešena za její součinnosti.

Společná kontrola tak splnila svůj účel a další kontroly profesionální rybářské stráže budou průběžně pokračovat na všech revírech Zpč. ÚS Plzeň.