Přihlášení do RIS

Statistika úlovků za rok 2019

DSC_5137-1.jpg

Na základě dokončení celkového součtu úlovků z územních a celosvazových povolenek za předcházející rok, jsme pro Vás zveřejnili úplnou statistiku úlovků za rok 2019. Celkově bylo na mimopstruhových rybářských revírech Západočeského územního svazu uloveno 182 904 kusů ryb o celkové hmotnosti 281 529 kg. V tomto úlovku byl nejvíce zastoupen kapr obecný, a to v počtu 119 525 kusů, o průměrné kusové hmotnosti 1,92 kg. Dále bylo na mimospruhových rybářských revírech uloveno např.: 8 464 kusů štiky obecné, 3 384 kusů candáta obecného, 2 986 kusů okouna říčního nebo 1228 kusů úhoře říčního. Na pstruhových rybářských revírech bylo uloveno 12 609 kusů ryb o celkové hmotnosti 5 990 kg. Z těchto úlovků bylo nejvíce pstruha obecného, a to 5 918 kusů, dále pak bylo uloveno např.: 4 138 kusů pstruha duhového a 952 kusů sivena amerického. Celkově v roce 2019 navštívilo rybářské revíry Západočeského územního svazu 26 798 rybářů, kteří zaznamenali celkem 558 116 docházek. Průměrně si každý rybář za loňský rok přivlastnil na revírech Zpč. ÚS 7 kusů ryb. Na našich internetových stránkách www.crsplzen.cz, konkrétně v sekci mimopstruhové a pstruhové revíry, tak nyní naleznete loňské úlovky na jednotlivých revírech Západočeského územního svazu a na revírech rady Českého rybářského svazu. U každého revíru, který je tvořen číslem a názvem, tak můžete najít přehlednou statistiku úlovků na daném rybářském revíru, a to až 3 roky zpětně. Samozřejmě v dnešní době, kdy je stále více propagována a uplatňována tzv. metoda chyť a pusť, se nejedná o veškeré ryby, které byly na daném rybářském revíru uloveny, ale pouze o ryby přivlastněné, které je osoba provádějící lov povinna zapsat do sumáře povolenky k lovu. Přesto ale uvedená data mohou zájemcům přinést zajímavé informace o počtu přivlastněných ryb, o druhové skladbě rybí obsádky nebo třeba o vhodných podmínkách konkrétního rybářského revíru pro život vybraného druhu ryby.