Přihlášení do RIS

Statistika úlovků za rok 2022

Statistika úlovků 2022.jpg

Na základě dokončení celkového součtu úlovků z územních a celosvazových povolenek za předcházející rok, jsme pro Vás zveřejnili statistiku úlovků  na rybářských revírech Zpč. ÚS za rok 2022. V roce 2022 si rybáři přisvojili na mimopstruhových rybářských revírech celkem 174 877 kusů všech druhů ryb o celkové hmotnosti 266 406 kilogramů. V těchto úlovcích byl nejvíce zastoupen kapr obecný, kterého se ulovilo 108 434 ks o celkové hmotnosti 221 856 kg. Průměrná hmotnost ponechaných kaprů tak představovala více než 2 kg. Z dalších druhů ryb si rybáři na mimopstruhových rybářských revírech přisvojili např.: 2 578 kusů lína obecného o hmotnosti 1 548 kg; 2 468 kusů okouna říčního o hmotnosti 806 kg; 6 006 kusů štiky obecné o hmotnosti 12 010 kg; 3 106 kusů candáta obecného o hmotnosti 5 876 kg. Na pstruhových rybářských revírech si rybáři ponechali celkem 13 013 kusů všech druhů ryb o celkové hmotnosti 6 160 kilogramů. Nejčastěji ulovenou rybou byl pstruh duhový, kterého si rybáři ponechali 8 281 kusů o celkové hmotnosti 3 548 kg a průměrné hmotnosti přes 0,4 kg. Z dalších druhů ryb si rybáři na pstruhových rybářských revírech přisvojili např.: 2 293 kusů pstruha obecného o hmotnosti 775 kg, 261 kusů sivena amerického o hmotnosti 113 kg.

Na našich internetových stránkách www.crsplzen.cz, konkrétně v sekci mimopstruhové a pstruhové revíry, tak nyní naleznete loňské úlovky na jednotlivých revírech Západočeského územního svazu a na revírech Republikové rady Českého rybářského svazu. U každého revíru, který je tvořen číslem a názvem, tak můžete najít přehlednou statistiku úlovků na daném rybářském revíru, a to od roku 2017. Samozřejmě v dnešní době, kdy je stále více propagována a uplatňována tzv. metoda chyť a pusť, se nejedná o veškeré ryby, které byly na daném rybářském revíru uloveny, ale pouze o ryby přivlastněné, které je osoba provádějící lov povinna zapsat do sumáře povolenky k lovu. Přesto ale uvedená data mohou zájemcům přinést zajímavé informace o počtu přivlastněných ryb, o druhové skladbě rybí obsádky nebo třeba o vhodných podmínkách konkrétního rybářského revíru pro život vybraného druhu ryby.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více