Přihlášení do RIS

Statistika úlovků za rok 2021

image0.jpg

Na základě dokončení celkového součtu úlovků z územních a celosvazových povolenek za předcházející rok, jsme pro Vás zveřejnili statistiku úlovků  na rybářských revírech Zpč. ÚS za rok 2021. V roce 2021 si rybáři přisvojili na mimopstruhových rybářských revírech celkem 164 741 kusů všech druhů ryb o celkové hmotnosti 253 547 kilogramů. V těchto úlovcích byl nejvíce zastoupen kapr obecný, kterého se ulovilo 102 156 ks o celkové hmotnosti 205 241 kg. Průměrná hmotnost ponechaných kaprů tak představovala více než 2 kg. Z dalších druhů ryb si rybáři na mimopstruhových rybářských revírech přisvojili např.: 2521 kusů lína obecného o hmotnosti 1542 kg; 2443 kusů okouna říčního o hmotnosti 894 kg; 7152 kusů štiky obecné o hmotnosti 14383 kg; 3653 kusů candáta obecného o hmotnosti 7755 kg. Na pstruhových rybářských revírech si rybáři ponechali celkem 11 224 kusů všech druhů ryb o celkové hmotnosti 5 427 kilogramů. Nejčastěji ulovenou rybou byl pstruh duhový, kterého si rybáři ponechali 5089 kusů o celkové hmotnosti 2513 kg a průměrné hmotnosti téměř 0,5 kg. Z dalších druhů ryb si rybáři na pstruhových rybářských revírech přisvojili např.: 3757 kusů pstruha obecného o hmotnosti 1211kg, 438 kusů sivena amerického o hmotnosti 154 kg.

Pro zajímavost také uvádíme některé rybářské revíry, na kterých bylo v roce 2021 uloveno nejvíce vybraných druhů ryb ze všech rybářských revírů Zpč. ÚS. Například na rybářském revíru 431 028 Mže 4 bylo uloveno nejvíce kapra obecného, a to více než 29 000 kg, dále nejvíce úhořů říčních (více než 250 kg), okounů říčních (více než 150 kg) a štiky obecné (více než 1000 kg). Revír Mže 4 byl dokonce při porovnání úlovků štiky obecné čtvrtým nejlepším revírem v rámci celého Českého rybářského svazu. Na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B bylo uloveno nejvíce candátů obecných (více než 762 kg) a sumců velkých (více než 1300 kg). V rybářském revíru Radbuza 1 B byl ze všech údolních nádrží nejvyšší výlovek sumce velkého na ha v celém Českém rybářském svazu. Na rybářském revíru 433 051 Teplá 1 bylo uloveno nejvíce pstruhů obecných (více než 150 kg).

Na našich internetových stránkách www.crsplzen.cz, konkrétně v sekci mimopstruhové a pstruhové revíry, tak nyní naleznete loňské úlovky na jednotlivých revírech Západočeského územního svazu a na revírech Republikové rady Českého rybářského svazu. U každého revíru, který je tvořen číslem a názvem, tak můžete najít přehlednou statistiku úlovků na daném rybářském revíru, a to od roku 2017. Samozřejmě v dnešní době, kdy je stále více propagována a uplatňována tzv. metoda chyť a pusť, se nejedná o veškeré ryby, které byly na daném rybářském revíru uloveny, ale pouze o ryby přivlastněné, které je osoba provádějící lov povinna zapsat do sumáře povolenky k lovu. Přesto ale uvedená data mohou zájemcům přinést zajímavé informace o počtu přivlastněných ryb, o druhové skladbě rybí obsádky nebo třeba o vhodných podmínkách konkrétního rybářského revíru pro život vybraného druhu ryby.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více