Přihlášení do RIS

Střevlička východní

V rámci jednání odboru životního prostředí a čistoty vod při Radě ČRS referoval Ing. Vrána o zákazu záměrně držet, chovat, přepravovat, uvádět na trh, využívat, vyměňovat, nechat rozmnožovat anebo uvolňovat do životního prostředí střevličku východní.

Tento zákaz vyplývá z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (konkrétně kapitola II, čl. 7 odst. 1., písmeno a) až h) a dále ze seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU, který je dostupný na:

http://www.mzp.cz/cz/news_160803_invazni_druhy_narizeni_EU

 

  Střevlička východní                                                                                                                                                                                            Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)

 Je u nás nepůvodním druhem. Do Evropy pronikla společně se zásilkami plůdku býložravých ryb – amura a tolstolobika. I její objevení na našem území mělo stejný průběh - dorazila se zásilkami plůdku těchto ryb z Maďarska v letech 1981 – 2 a bleskově se začala šířit. Jedná se o odolný, přizpůsobivý a rychle se množící druh a navzdory snaze rybníkářů potlačit její výskyt se dnes rozšířila téměř na celé území naší republiky. Proniká i do sportovních revírů, kde se ale zatím nikde nedokázala namnožit do počtu, který by působil větší potíže. Zřejmě ji i současná redukovaná obsádka dravých ryb dokáže dostatečně tlumit. Více o střevličce se dozvíte zde.