Přihlášení do RIS

Sumec a kormorán, kdo je větší predátor?

  Zima odeznívá, rybářské organizace hodnotí na členských schůzích uplynulou sezonu a připravují se na tu nadcházející. Krom starostí činovníků v místních organizacích jak vše pečlivě naplánovat, propočítat, aby bylo dostatek zdrojů na pokrytí nákladů potřebných pro provoz rybochovných zařízení, tak členové na schůzích řeší většinou jiné, pro ně důležitější problémy.

  Zajímá je, co se vysadilo, co se ještě vysazovat bude, zajímá je samozřejmě také, co se ulovilo v minulé sezoně. Protože dnešní doba poskytuje spoustu dostupných informací prostřednictvím zejména internetu, diskutují se různá témata a jsou k dispozici různé názory. To se samozřejmě promítne i do diskusí na členských schůzích. Zaujalo mě jedno z celé řady témat, nazvu ho jednoduše, sumec „ jeho příznivci a odpůrci“.

Sumec „ jeho příznivci a odpůrci“

  V několika místních organizacích je sumec velké téma, zejména tam, kde mají poblíž UN Jesenici nebo Hracholusky. Ta skupina rybářů, pro kterou je sumec vítaným úlovkem, se příliš hlasitě neozývá a věnuje se intenzivně jeho lovu a v případě mimořádného úlovku se s nimi fotografuje.

  Není nic mimořádného, když slušný sumec putuje zpět do revíru. Tím samozřejmě dojde k vyprovokování další diskuse, kdy jedni budou chválit a druzí odsuzovat, že další „ krvelačný predátor“ končí opět v revíru. Vyvstává otázka, jak je to s tou krvelačností sumců z reálného pohledu. Sumec je bezesporu dravec, ve vodě vrcholový predátor. Na jeden kilogram přírůstku musí přijmout cca 4 kilogramy potravy, tedy ryb. To je realita, která vede spoustu rybářů k domněnce, že právě sumci jsou odpovědní za to, že nám z revírů ubývají tzv. vedlejší druhy ryb, jako jsou plotice, perlín, cejn, lín, okoun, ale i mladší ročníky štik a candátů. Tímto výčtem jsem ale také vyjmenoval potravní nabídku podstatně krvelačnějšího predátora, jakým je kormorán velký.

Kormorán velký

  Kdo se alespoň částečně seznámil s chováním a biologií tohoto vcelku dobře vypadajícího a velice inteligentního ptáka, tak zjistil, že na doplnění potřebné energie musí spolykat 0,5 - 0,8 kg ryb denně. Někteří ornitologové tvrdí, že zhruba stejné množství zabije nebo poraní. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že kormorán spotřebuje tolik ryb za týden, co sumec za jeden rok, je to závislé na velikosti sumce. Když budu hodně skromný, tak od října do konce března se na Jesenici vyskytuje 500 kormoránů, kteří sežerou každý den 250 kg ryb, část zimy je přehrada pod ledem a za 90 dní to činí 22,5 tuny, dalších 13,5 tuny zabijí nebo poraní. Nedělejme si iluze, že v hloubce u hráze jsou ryby v bezpečí, taková hloubka, kterou by kormorán nezdolal v nádrži, není. Tihle podvodní lovci se dokáží potopit do hloubky 40 m a mají velice dobře přizpůsobené oči i do kalné vody.

  Jsou to velice zdatní lovci, kteří se prakticky nemýlí, jejich každé potopení znamená úlovek. Při lovu většího hejna jsou schopni až neuvěřitelné organizace, kdy jedna část hejna tlačí ryby vstříc čekající druhé polovině hejna, která vystresované ryby snadno požírá. Kormoráni ryby polykají vcelku a není nic nenormálního, že jich spolknou tolik, že nejsou schopni vzlétnout a musí následně část úlovku vyvrhnout. Když nám z Jesenické přehrady mizí ročně 36 tun drobných ryb, které by stačily na výkrm více jak 10 tisíc sumců, tak podle mého soudu není v silách oněch 700 ha vodní plochy takové množství ryb přirozeně vyprodukovat. Úlovek dosahovaný rybáři na ÚN Jesenice představuje 24 tun všech druhů ryb ročně, z čehož jsou 2/3 kapři, kteří se vysazují každoročně. Sumců o průměrné váze 6 kg/ks se loví 80 ks což představuje 480 kg za rok.

  Závěrem si dovolím vyslovit názor, že sumec ve velkých nádržích má své místo, zdaleka nepředstavuje pro ostatní rybí společenstvo takové nebezpečí, které se mu přisuzuje.

Jaroslav Vogl

rybářský hospodář