Přihlášení do RIS

Upozornění pro MO: Konec lhůty pro platbu členského příspěvku v RIS

Vážené funkcionářky, vážení funkcionáři místních organizací, dovolujeme si upozornit na závazný termín pro zaplacení členského příspěvku prostřednictvím Rybářského informačního systému (RIS).

Poslední termín pro platbu členského příspěvku je v souladu se Stanovami ČRS 30. dubna. Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

V souladu se Stanovami ČRS je nastaven Rybářský informační systém (RIS). K 1. 5. tak všichni členové, kteří nebudou mít prostřednictvím systému RIS zaplacený členský příspěvek (známku), budou systémem automaticky převedeni mezi nečleny.

V praxi to znamená, že tyto osoby nadále uvidíte v kartě „Členové/nečlenové“ s červeným pruhem (oproti zelenému pruhu u členů) a systém nepovolí prodej členské povolenky nebo úhradu brigád. Aby bylo možné z takového nečlena udělat opět člena, je to možné podle Stanov ČRS pouze prostřednictvím přihlášky.

V tomto případě postupujete stejně jako jste postupovali doposud, tzn. člen by měl znovu platit zápisné. Stanovení výše zápisného je plně v kompetenci členské schůze MO. V praxi pak může členská schůze pro tyto případy stanovit snížené zápisné nebo žádné.

Pro tento případ je v rámci nastavení RIS u MO možné nastavit dvě sazby sníženého zápisného, které se budou týkat pouze těch členů, kterým bylo členství ukončeno z důvodu nezaplacení členského příspěvku v termínu.

Postup pro automatické nastavení sníženého zápisného v RIS:

  1. Osoba v roli Správce nastavení MO jde do dlaždice Nastavení organizací – Místní organizace a rozklikne detail své MO
  2. Klikne vpravo nahoře na editační tužku
  3. V části Organizační parametry nastavte dva termíny pro sníženou platbu zápisného. V této části se nastavují pouze termíny, nikoli výše plateb, tzn. například nastavte 31. 5. 2024 a 30. 6. 2024
  4. Vpravo nahoře stiskněte Uložit
  5. Přejděte v detailu MO do sekce Ceniny a sjeďte níže do části „Členské příspěvky MO“
  6. Vyberte rok 2024
  7. Stiskněte editační tužku vpravo nahoře
  8. Doplňte výši sníženého zápisného pro zaplacení do prvního nastaveného termínu (31. 5.) a do druhého termínu (30. 6.) v kategoriích děti – mládež – dospělí a změny uložte.

  Příklad:

  Standardní cena zápisného pro dospělého je 500 Kč. V nastavení si zvolím dva termíny pro sníženou sazbu (31. 5. a 30. 6.) a k nim dvě snížené ceny pro dospělé (200 Kč při platbě do 31. 5. a 350 Kč při platbě do 30. 6.). Systém se pak bude chovat následovně:

  • v termínu 1. 5. až 31. 5. přijde člen, který byl vyřazen kvůli nezaplacení – platí 200 Kč
  • v termínu 1. 6. až 30. 6. přijde člen, který byl vyřazen kvůli nezaplacení – platí 350 Kč
  • přijde úplně nový člen (bez ohledu na termín), případně člen po uplynutí obou termínů snížených sazeb – platí 500 Kč

  V případě potřeby se prosím obraťte na HelpDesk nebo uživatelskou podporu.

  Pro úplnost informací uvádíme, že v průběhu dubna je plánované spuštění portálu (a mobilní aplikace), který bude sloužit jako vstupní brána členů do systému. V případě, že místní organizace nebude mít v RISu korektní údaje o členech, riskuje, že její členové nebudou moci získat do systému a aplikace přístup.

  V současné chvíli má ČRS 487 místních organizací, přičemž zůstává z pohledu prodeje členských známek v RIS pouze 17 problematických místních organizací, kde se prodej členských známek pohybuje pod úrovní 25 % proti počtu jejich členů z minulých let. Dalších 7 organizací má prodej členských známek mezi 25 % a 50 %. Ostatních 463 organizací (tedy 95 %) má svá data v RIS evidovaná v pořádku – celkově je přes RIS již vydáno 205 tisíc členských známek.

  Velké poděkování patří všem místním organizacím za ochotu v novém systému pracovat a naučit se jej ovládat. Rovněž všem velice děkujeme za kladný přístup, se kterým se z Vaší strany většinou setkáváme – a vážíme si i konstruktivní kritiky a připomínek, bez kterých by nebylo možné systém dále rozvíjet.

  Za ČRS Lukáš Mareš, Tomáš Kočica

  Více na www.rybsvaz.cz