Přihlášení do RIS

 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.,

Západočeský územní svaz

 a místní organizace Nepomuk

 

pořádají

 

ve dnech 26. – 28. května 2023

 

ÚZEMNÍ KOLO

RYBÁŘSKÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE

ZLATÁ UDICE 2023

 Logo 006197.png  MO Nepomuk.png  1.jpg  2.png

NEPOMUK

Město Nepomuk je známé především jako rodiště svatého Jana Nepomuckého. Nejstarší písemnou zmínkou o Nepomuku je založení nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144.

Nepomuk se může pochlubit řadou historických památek. Patří mezi ně nejen poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, arciděkanství a stará Zelenohorská pošta, postavené podle plánů slavného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale např. i gotická bazilika sv. Jakuba, secesní spořitelna a řada dalších drobných kapliček, soch a dochovaných budov.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Jedná se o poutní chrám, kde na jeho místě podle legendy stával světcův rodný dům. Sv. Jan Nepomucký, považovaný za jednoho z českých zemských patronů, byl generálním vikářem pražského arcibiskupa a stal se mučedníkem katolické církve. Dne 20.3.1393 byl zatčen králem Václavem IV. a společně s dalšími muži z arcibiskupova doprovodu mučen. Jan z Pomuku (Jan Nepomucký) během tohoto mučení zemřel, jeho tělo bylo svrženo z Karlova mostu do Vltavy.

Zámek Zelená Hora

Barokní zámek tvoří nepřehlédnutelnou dominantu zdejší krajiny. Do povědomí se zapsal především nálezem Rukopisu zelenohorského, uzavřením Jednoty zelenohorské a také filmem Černí baroni.

Kostel sv. Jakuba

Původem románský kostel, který byl založen mnichy z cisterciáckého kláštera ve 12. století, byl na konci 13. století přestavěn v gotickém slohu do podoby trojlodní baziliky. Zvláštností tohoto kostela je barokní věž, která je postavená před presbytář.

 Nepomuk 1.jpg  Nepomuk 2.jpg  Nepomuk 3.jpg

     

OBEC KLÁŠTER

Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován již od 12. Století, kdy zde byl založen mnichy z Erbrachu cisterciácký Klášter. Jeho zbytky, které se zachovaly po vypálení husity v 15. století, tvoří jednu z dominant obce – řada mohutných zdí se zbytky gotických arkád a okének. V současné době má obec 226 obyvatel.

Zámek Zelená hora je v majetku obce Klášter a v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí v rámci programu Ministerstva kultury „ Záchrana architektonického dědictví“.

Klášterský rybník, přes jehož hráz vede silnice na Nepomuk, slouží zejména rybářům k chovným účelům a k rybolovu, částečně i ke koupání.

       Klášter 1.jpg   Klášter 2.jpg

Klášter 3.jpg

Klášter 4.jpg

  

Vedení soutěže:

Ředitel závodu                                               Jiří PODSKALSKÝ – předseda OML Zpč. ÚS ČRS

Zástupce ředitele                                           Ing. Josef BARON zástupce předsedy OML Zpč. ÚS ČRS

Pořadatel závodu                                           Jan HOZMAN – vedoucí mládeže MO Nepomuk

Vedoucí soutěže LRU                                      Matěj VEJVANČICKÝ – závodník v LRU na plavanou

Vedoucí soutěže RT                                        Bohuslav Kraus – člen odboru OML
                                                                        Ing. Josef BARON
zástupce předsedy OML Zpč. ÚS ČRS

Vedoucí soutěže RZD                                      Emanuel SVOBODA

 

Hlavní rozhodčí

Bodovací komise                                            Jan HOZMAN, Ing. Antonín METELKA

Ubytování a stravování                                   Michal PALACKÝ, Jiří PEKLO

 

Hosté

Ing. Jan Štípek – předseda Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu
Ing. Jaroslav Somolík – předseda MO Nepomuk
Vladimír Vokurka – starosta města Nepomuk
Lukáš Brož - starosta obce Klášter

 

Všeobecné pokyny

Přihlášky na územní kolo ZU:

organizace pořádající okresní kola zašlou na sekretariát územního svazu tak, aby byly doručeny nejpozději do 21.5.2023. Přihláška je součástí propozic, zde si můžete list vyplnit a vytisknout.
Odesílejte:  

e-mail: simova@crsplzen.cz, karlcox@seznam.cz

 

Ubytování a stravování je v místě konání Kempu Nový rybník (Plzeňská 456, 335 01,
Nepomuk) - 49.4842983N, 13.5728414E., družstva v počtu 6 dětí + 3 dospělí – požadujete-li ubytování a stravu pro další doprovodnou osobu, je nutno nahlásit předem a včas 21.05.2023 pořadateli závodu na tel 723 74 98 38 nebo na karlcox@seznam.cz . Počet lůžek je omezen. Ubytování a stravování bude v kempu v chatkách, parkování v areálu kempu.

Doprava, individuálně. POZOR ZMĚNA – do místa soutěže LRU obec Klášter do areálu TJ Sokol Klášter (hřiště)
Odkaz na mapy  
TJ Sokol Klášter  (Klášter) - 49.5004100N, 13.5781044E.

Složení družstva

Z každého okresu přihlašujte pouze jedno družstvo ve složení 4 žáci, 1 žákyně, 1 dorostenec a 3 vedoucí – u přihlášených uveďte adresu, datum narození a místní organizaci ČRS, u vedoucího a trenéra uveďte i telefonické spojení a číslo OP – k přihlášení můžete využít formulář tzv. registračního listu, jehož údaje pak už jen aktualizujete přímo při soutěži.

Dotace od ÚS:

Přiloží-li pořádající organizace MO ČRS současně přehled výsledků již uspořádaného pořádaného okresního kola ZU, včetně informace o čase a místě jeho konání, bude toto podkladem pro udělení finanční dotace 3 000,- Kč schválené výborem ÚS, dotace bude zaslána na bankovní účet příslušné MO ČRS.

 

Místa konání závodů                              LRU – Úslava 5, rev. 431 077 a rybník Klášter

                                                               RT – školní hřiště Nepomuk

                                                               RZ – areál Kempu Nový rybník

Závodní řád:
Dle směrnice pro soutěž „ZU“ platné pro rok 2023, schválené odborem mládeže Rady ČRS.

Jury:
Stanoví při prezentaci vedoucích a trenérů družstev v pátek 26. 5. 2023 ve 12:00 hod.

Lov ryb udicí:

Závodní úsek – soutěž proběhne ve dvou kolech po 3 hodinách na revíru ÚSLAVA 5 POD RYBNÍKEM KLÁŠTER (rev .č. 431077)  pro kategorii žáků a pro kategorii dívek a juniorů na rybníku Klášter (49.4990294N, 13.5765053E).

ÚSLAVA 5
Mírně tekoucí voda s různě členitým dnem, hloubka 0,75 až 1,5 metry. Svahovitost dna je mírná, postupná. Dno, písčité až bahnité. Výška břehů od 10 cm do 50 cm. Doporučujeme pro LRU techniku biče velikosti maximálně 7 m, děličky i odhoz.

Rybník Klášter
Stojatá voda s různě členitým dnem, hloubka od 1 až do 2,5 metru. Svahovitost dna je rovnoměrná. Dno je písečné až bahnité. Doporučujeme pro LRU techniku biče, děličky i odhoz.

Pro každé kolo je omezené množství návnady na 10 l a 1 l živé nástrahy.
Je zakázáno používat larvy pakomára kouřového.

Výskyt ryb: amur, kapr, cejn, lín, plotice, okoun, úhoř, perlín, štika, bolen, karas, ouklej

Rybolovná technika

Soutěž proběhne na školním hřišti v Nepomuku

RT mapa.png

Rybářské znalosti

Soutěž proběhne v areálu kempu Nový Rybník

Časový harmonogram soutěží může být upřesněn při poradě před jednotlivými závody.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové přesuny.
Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe kartu zdravotní pojišťovny!

Doporučujeme použití pokrývky hlavy, případně slunečních brýlí při slunečném počasí během závodu LRU i RT.

Během závodu LRU platí zákaz používání mobilních telefonů a vysílaček!

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Pátek 26. 5. 2023
11.30               příjezd do místa konání LRU obec Klášter u hřiště

12.00               prezence a losování míst k lovu
12:30 – 13:50   příprava na 1.kolo LRU
13.50               hrubé krmení
14.00 - 17.00    1.kolo LRU
17.00 - 17.30    vážení  1.kolo
17.30 - 18.30    přesun do místa ubytování Kempu Nový rybník
18.30               večeře
19:00               ubytování
20:00               Slavnostní zahájení
21:00               porada vedoucích
22.00               večerka

Sobota 27. 5. 2023
  7.30                budíček
  8:00 -  8:30     snídaně
  8:30 -  9:00     přesun na závod v RT
  9:30 - 10:00    trénink RT
10:00 - 14:00    závod v RT
12:00               oběd
14:00               přesun do kempu na RZ
15:00 - 18:30    soutěž RZ
18:30               večeře
21:00               porada vedoucích
22:00               večerka

Neděle 28. 5. 2023
  7:00                budíček
  7:30 -  8:00     snídaně
  8:00 -  8:30     přesun auty na úsek LRU Klášter
  9:30 - 10:50    příprava na 2.kolo LRU
10:50 - 11:00    hrubé krmení
11:00 - 14:00    2.kolo LRU
14:30 - 15:00    vážení  2.kolo
16:00               slavnostní vyhlášení výsledků + nominace na národní kolo ZU + zakončení soutěže
17:00               odjezd účastníků ÚK ZU

Technické pokyny
Územní kolo ZU se řídí Směrnicí pro rybářskou soutěž dětí a mládeže, „Zlatou udici“, platnou pro rok 2023.

http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mladez/00002002_SMERNICE_ZU_2016.pdf

http://www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mladez/00002003_Otazky_a_odpovedi_16_pro_tisk.pdf

 

 

 

Sponzory akce jsou

2.png         1.jpg       MO Nepomuk.png

MŠMT.jpg      Logo 006197.png

P E T R Ů V   Z D A R  !

 

 

 Jiří PODSKALSKÝ                                  Jaroslav SOMOLÍK                                                Martin BÍLÝ

    Vedoucí OML                                    Předseda MO ČRS Nepomuk                                   Jednatel Zpč. ÚS ČRS

 

 

Sponzoři Územního kola ZU:

Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz

Město Nepomuk

Obec Klášter

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více