Přihlášení do RIS

Územní seminář vedoucích rybářských kroužků

Dne 25. února 2017 se v plzeňském Škodalandu jako každý rok setkali vedoucí rybářských kroužků místních organizací. Úvodem všechny přítomné přivítal předseda odboru mládeže pan Jiří Podskalský. Po krátkém úvodu následovalo zhodnocení činnosti s rybářskou mládeží v roce 2016.

 Mezi největší akce pod hlavičkou odboru mládeže v roce 2016 patřili Zlatá udice, setkání rybářské mládeže v Sedlčanech a jiné rybářské soutěže a závody dle termínového kalendáře odboru. Největší akcí bylo bezesporu Národní kolo Zlaté udice. Pořádáním finále byl Odborem mládeže ČRS pověřen Západočeský územní svaz, respektive místní organizace ČRS Kdyně. Všem členům realizačního týmu patří velké poděkování.

Dále byli účastníci seznámeni s termínovým kalendářem společných akcí chystaných pro letošní rok. Pro práci s mládeží jsou důležité finance. Kromě financí z rozpočtu územního svazu jsou důležitou součástí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dar Českého olympijského výboru pro sportující mládež. Vedoucí se seznámili s aktuálními možnostmi čerpání těchto dotací. Zazněla zde i informace, že Český rybářský svaz obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Udělení titulu je uznáním dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže a zároveň určitou formou garance kvality činnosti této organizace.

 

Za výbor územního svazu přijel účastníky pozdravit Mgr. Karel Mach, který přítomné informoval o dění v Západočeském  územním svazu a spolu s vedoucím odboru mládeže J. Podskalským jim poděkoval za nezištnou práci s rybářským dorostem.

Významnou pomocí vedoucím kroužků jsou informace a metodické pomůcky na webu Českého rybářského svazu "Sport, mládež a mezinárodní činnost" jsou na jednom místě k dispozici veškeré dostupné informace k práci s mládeží včetně termínových kalendářů Územních svazů.

Toto každoroční setkání vedoucích rybářských kroužků na semináři a dalších společných akcích, významně pomáhá k vzájemnému poznávání mezi členy místních organizací, k výměně zkušeností při práci s dětmi a mládeží a vede k užší spolupráci v rámci všech složek Českého rybářského  svazu.

„Petrův zdar“ a v roce 2018 opět na shledanou.

 Za odbor mládeže J. Podskalský