Přihlášení do RIS

Znečištěná voda z Drnového potoka postupuje Úhlavou do Berounky 

Převzato z Krajského úřadu Plzeňského kraje:

Pravděpodobně v nočních hodinách ze dne 7. na 8. října 2019 došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka. Ten je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy. S ohledem na to, že dosud nedošlo k očekávanému snížení koncentrace škodlivých látek,  vydáváme tuto tiskovou zprávu.
Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece. Zásobování pitnou vodou pro obyvatele Plzně není ohroženo. Obyvatelé se nemusí obávat kontaminace vody  ve vodovodních řadech. Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě, Radbuze od soutoku s Úhlavou a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání. Povodí Vltavy v průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných důvodů navýšen  odtok z přehradní nádrže Hracholusky. Plzeňský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.

Z výše uvedených důvodů vyhlašuje Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz až do odvolání zákaz vysazování ryb a zákaz konzumace všech ulovených ryb z řeky Úhlavy, Radbuzy od soutoku s Úhlavou a z řeky Berounky.