Přihlášení do RIS

Velká novinka – rybářský lístek na dobu neurčitou „doživotní rybářský lístek”

Rybáře jistě potěší, že si nově mohou pořídit rybářský lístek na dobu neurčitou. Už nebudou muset hlídat platnost tohoto nezbytného rybářského dokladu a chodit jednou za čas na úřad pro nový.  

Prvním listopadem 2017 totiž nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově zavedl  rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

Rybářský lístek na dobu neurčitou začnou vydávat příslušné úřady od 1. 11. 2017.

Ostatní rybářské lístky zůstávají v platnosti.

Ceny rybářský lístků:

1 rok - 100 Kč

3 roky -200 Kč

10 let -500 Kč

Krátkodobý lístek 30 denní - 200 Kč

Rybářský lístek na dobu neurčitou - 1000 Kč

Na zlevněné lístky mají nárok žáci základních škol, studenti odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Více o rybářském lístku se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství.