Přihlášení do RIS

Výlov rybářského revíru 431 007 Černý potok 2

Dne 3. 11. 2018 se konal výlov rybářského revíru 431 007 Černý potok 2 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem. Jedná se o retenční nádrž původně určenou pro zavlažování, kterou bylo nutné v důsledku poškození výpustního zařízení vypustit a provést nezbytné opravy. Výpustní zařízení na předmětném rybářském revíru bylo poškozeno činností bobra evropského a tak nebyla jiná možnost než z nádrže ryby vylovit a přesadit do jiných rybářských revírů.

     Výlov probíhal pod vedením místní organizace Českého rybářského svazu Poběžovice, za pomoci MO ČRS Domažlice, MO ČRS Kdyně a MO ČRS Bělá nad Radbuzou.  Vylovené ryby byly následně vysazeny do rybářských revírů 04 431 128 Pickrov, 431 055 Starý potok 2(Bílka) a 04 431 126 Černý rybník. Lovení bylo původně plánováno postupným pouštěním ryb přes výpustní zařízení a následným odlovem pod hrází. Tato nádrž však nebyla lovena zhruba 30 let a stav výpustního zařízení tuto variantu neumožnil.  Z těchto důvodů bylo nakonec nutné vylovit ryby sítěmi přímo v prostoru nádrže a zbytek ryb posbírat ručně za pomocí keserů, což vzhledem ke značnému množství sedimentů nebyl jednoduchý úkol.

     Na revíru bylo vyloveno celkem 1 950 kg kapra obecného, 95 kg candáta obecného, 10 kg štiky obecné, 15 kg úhoře říčního a 170 kg tolstolobiků.  Vylovilo se rovněž velké množství karase stříbřitého, který patří mezi tzv. invazní druhy ryb a nesmí být do revírů vysazován. Karas stříbřitý byl pečlivě vytříděn a převezen na sádky místní organizace Poběžovice. Při lovení došlo i k menšímu úhynu citlivějších ryb, kterému se bohužel nepodařilo zabránit, vzhledem k obtížným podmínkám výlovu. Závěrem lze konstatovat, že celá akce proběhla úspěšně a chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat členům místních organizací, kteří se podíleli na výlovu ryb revíru 431 007 Černý potok 2.