Přihlášení do RIS

Vypuštění rybářského revíru 04231 002 Mohelnice

Mohelnice.jpg

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný vodoprávní orgán rozhodl, na základě kontrolní prohlídky, o zákazu užívání stavby, které spočívá v bezodkladném vypuštění vody z rybníka Mohelnice. Dle posouzení vodoprávního úřadu není stavba užívána stanoveným způsobem, jelikož současný technický stav stavby je havarijní a nelze ji tak dále užívat. Z uvedených důvodů nařídil vlastníkovi rybníka, kterým je Klatovské rybářství a.s., vypuštění rybníka Mohelnice, a to do 14 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí a zajištění nápravních opatření, která spočívají v celkové revizi stavebně technického stavu betonových či skládaných částí z kamene v místech skluzu bezpečnostního přelivu a na skluzu u stavidel a zamezení průsaku vody do konstrukce hráze.

Na základě výše popsaných skutečností bude v následujících dnech rybník Mohelnice vypuštěn a budou provedena nápravná opatření. Od 13. 11. 2020 proto platí na rybářském revíru 04231 002 Mohelnice zákaz lovu ryb.