Přihlášení do RIS

Vysazení ryb za dotaci KÚ Karlovarského kraje v roce 2017

V měsících září a říjnu proběhlo vysazení reofilních druhů ryb do revíru Ohře 12. Začali jsme již 20.září vysazením jelce jesena v počtu 35 600ks ve velikosti 10cm,pokračovali v měsíci říjnu 5-tého vysazením ostroretky stěhovavé v počtu 9 350ks ve velikosti 12cm a 26-tého vysazením ostroretky stěhovavé v počtu 30 000ks ve velikosti 8cm. Tento den se zúčastnili vysazení i zástupci  KÚ Karlovarského kraje  radní pro životní prostředí ing. Jakobec  a vedoucí odboru životního prostředí ing.Martincová. Spolupráce rybářského svazu(práce) a krajského úřadu(finance),která probíhá na základě podepsané smlouvy již od roku 2012,ukazuje, že pravidelné doplňování  stavu jednotlivých druhů ryb přináší požadovaný cíl našeho společného úsilí - zachování pestrosti rybí obsádky v řece Ohři i pro příští generace.

http://www.crskv.cz/