Přihlášení do RIS

Vysazování ryb do rybářských revírů Zpč. ÚS

I nadále probíhá výlov chovných rybníků místních organizací Zpč. ÚS a s tím spojené intenzivní zarybňování rybářských revírů Západočeského územního svazu.  V poslední době bylo například vysazeno 12 000 kg kapra obecného do rybářských revírů na řece Mži a na řece Radbuze, ve velikosti od 1 kg do 2,6 kg. Dále bylo vysazeno 450 kg násady lína obecného, o průměrné velikosti 200 g, do řek Úslavy a Úhlavy. Do rybářských revírů na řece Ohři bylo vysazeno 7 000 kusů ročního candáta obecného. V neposlední řadě bylo vysazeno do řeky Ohře a do řeky Berounky 3 500 kg násady okouna říčního a 500 kg násady plotice obecné.

Přejeme tak všem rybářům mnoho příjemných chvil strávených na rybářských revírech Západočeského územního svazu a hodně rybářských zážitků.

Petrův zdar!