Přihlášení do RIS

Vysazování váčkového plůdku kapra do chovných rybníků

V pondělí 29. 5. 2017 proběhla distribuce váčkového plůdku kapra obecného tzv. (K0) mezi jednotlivé místní organizace Západočeského územního svazu. Dostatečné množství K0 zajistila MO Štěnovice prostřednictvím líhně v Předenicích. V místních organizacích byl váčkový plůdek nasazen do předem připravených rybníků. Nyní bude chován ve vhodných chovných rybnících, aby mohl být za pár let vysazen do revírů.

Každoročně se do revírů Západočeského územního svazu vysadí 250 – 300 tis. kusů kapra obecného o průměrné hmotnosti kolem 1,2 kg.

Kapr je poměrně nenáročný druh ryby. Vyznačuje se vysokou odolností vůči všem nepříznivým vlivům prostředí a relativně rychlým růstem. V přirozených podmínkách se vytírá v průběhu května nebo června, při dosažení teploty 18 °C. Kapr obecný je tzv. fytofilní druh ryby, to znamená, že se vytírá na ponořené rostliny nebo jejich části v mělčích oblastech rybníků nebo vodních toků. Po vykulení z jiker se živí zásobami ze svého žloutkového váčku. Toto období trvá několik dní a poté už přechází na vnější potravu, která je tvořena menším zooplanktonem. V pozdějších fázích života je hlavní složkou potravy zooplankton (buchanky a perloočky) a zoobentos (nitěnky a patentky).

V prvním roce života se se kapr označuje jako plůdek tzv. (K1). Na jaře dosahuje hmotnosti 20 -50 g, podle úživnosti rybníků. Přežití z váčkového plůdku se pohybuje mezi 10 – 15 %.

 Ve druhém roce se kapr označuje jako násada tzv. (K2).  Násada dosahuje většinou hmotnosti 0,2 – 0,5 kg. Přežití z plůdku se pohybuje kolem 70 %.

Kapr ve třetím roce života tzv. (K3) už dosahuje lovné velikosti a vysazuje se do revírů.

V dalších letech může kapr obecný přirůstat každý rok o 1 kg i více.

Kapr obecný je zajisté nejoblíbenější rybou sportovních rybářů. Každý rok se chytne na revírech  Zpč. ÚS přes 100 tis. kusů této ryby, v průměrné hmotnosti téměř 2 kg.