Vysazujeme reofilní druhy ryb na podporu biodiverzity našich revírů

Během posledního měsíce bylo do našich revírů vysazeno více než 150000 ks jelce jesena, 80000 ks podoustve říční, 15000 ks dvouleté a 100 kg generační ostroretky stěhovavé a několik tisíc mníků jednovousých. Tyto ryby vysazujeme pravidelně a výsledky v podobě generačních ryb v našich revírech prokazují, že vysazování těchto ryb má smysl.

Část z celkového mmožství vysazených ryb byla vysazena z dotace 150 tisíc Kč, poskytnuté Karlovarským krajem na podporu vysazení reofilních druhů ryb do rybářských revírů v jeho správní působnosti.

Petrův zdar!