Přihlášení do RIS

Vysazujeme reofilní druhy ryb na podporu biodiverzity našich revírů

Během posledního měsíce bylo do našich revírů vysazeno více než 150000 ks jelce jesena, 80000 ks podoustve říční, 15000 ks dvouleté a 100 kg generační ostroretky stěhovavé a několik tisíc mníků jednovousých. Tyto ryby vysazujeme pravidelně a výsledky v podobě generačních ryb v našich revírech prokazují, že vysazování těchto ryb má smysl.

Část z celkového mmožství vysazených ryb byla vysazena z dotace 150 tisíc Kč, poskytnuté Karlovarským krajem na podporu vysazení reofilních druhů ryb do rybářských revírů v jeho správní působnosti.

Petrův zdar!