Přihlášení do RIS

Význam ichtyologických průzkumů v rybářských revírech 

odlov agregátem

Technické zásahy a úpravy vodních toků nebyly v minulosti ničím výjimečným, dokládají to stovky kilometrů kanalizovaných vodních toků, četné jezy, přehrady a podobně. Dnešní pohled už je naštěstí  jiný, vodních toků s přirozeným charakterem koryta si ceníme a snažíme se je chránit. Přesto se však občas nějaké plány k zásahům do vodních toků stále objevují. V dnešní době naštěstí není jejich realizace možná bez dobré znalosti místních podmínek – tedy i fauny, která v dané lokalitě žije. Součástí přípravy zásahu do vodních toků proto pravidelně bývá i ichtyologický průzkum. Průzkum obvykle  slouží pouze ke zjištění druhového spektra a odhadu početnosti ryb. Přičemž ulovené ryby jsou obratem vypouštěny zpět do vodního toku.

V rámci plánů povodí Ohře na odstranění sedimentů z koryta vodních toků či protipovodňové úpravy byl začátkem května tohoto roku ve spolupráci s Českým rybářským svazem proveden průzkum na několika úsecích tří vodních toků.

Prvním z nich byl Slatinný potok, levostranný přítok Ohře, který je součástí revíru Krapický potok 1 a do Ohře se vlévá kousek pod Chebem. Průzkum byl prováděn v úseku přibližně do půl kilometru nad soutokem s Ohří. V poměrně zvolna meandrujícím toku s častými tůněmi byl zjištěn výskyt okouna říčního, hrouzka obecného, jelce tlouště a také ohroženého jelce jesena. Zaznamenány byly i jednotliví jedinci ježdíka obecného, lína obecného a perlína ostrobřichého. Časté bohužel byly i nepůvodní a invazní druhy – střevlička východní a slunečnice pestrá. Pozorované druhové spektrum celkem dobře odpovídá blízkosti Ohře – výskyt menších jedinců jelců a projevuje se zde i množství rybníků, například rybník Amerika, ležících v povodí potoka – přítomnost lína, perlína, střevličky a slunečnice.

Dalším sledovaným vodním tokem byl malý potok Lubinka, součást revíru Plesenský potok 1, přímo v centru městečka Luby, nedaleko Chebu. Sledovány byly dva asi padesátimetrové úseky. V níže ležícím proudném úseku byli zaznamenáni dvouletí pstruzi potoční a jeden zatoulaný perlín ostrobřichý. Ve výše ležícím pomalejším a hlubším úseku byli opět pstruzi, tentokrát i větší jedinci, opět jeden perlín a také několik okounů říčních a hrouzek obecný. I v tomto případě, je zřejmé, že rybí fauna potoka je obohacována rybami z rybníků v okolí.

Posledním kontrolovaným tokem byla řeka Bystřice (revír Bystřice 1) v Merklíně – jak přímo upravený úsek v obci tak i dva úseky v přirozeném balvanitém korytě těsně nad ní. Ve všech úsecích byl zaznamenán pouze výskyt pstruha potočního. Vyskytují se zde jak dospělé kusy, tak i mladí jedinci, kteří podle rybářského hospodáře, pana Lumíra Pály, pochází pouze z přirozeného výtěru. Revír je totiž veden jako chovný a ryby se zde nevysazují.

 

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

zhotovitel průzkumu

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více