Přihlášení do RIS

Z činnosti rybářské stráže Zpč. ÚS

IMG_1622.JPG

Během celého roku členové rybářské stráže po celé republice udržují pořádek na rybářských revírech. Leckdy to ale není tak snadné, jak se může zdát.

To stejné platí i pro členy profesionální a dobrovolné rybářské stráže ze Západočeského územního svazu, kteří dohlíží během celého roku na rybářské revíry v Plzeňském a Karlovarském kraji. Za spolupráce profesionální a dobrovolné rybářské stráže proběhla ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2022 kontrola na vybraných revírech Západočeského územního svazu.

Počínaje revírem 04 231 001 – Bonětický rybník, kde bylo zkontrolováno zhruba 20 rybářů. Výsledkem byly lehké přestupky řešené zápisem do povolenky. Z toho jeden závažný přestupek, kdy rybář lovil po uplynutí denní doby lovu, za nepřítomnosti u nastražených udic kdy spal nahoře v chatě a ve vezírku měl 5 kusů sumce velkého 40-50cm, ulovených navíc v době hájení dravých druhů ryb. Následně byla tomuto rybáři zadržena povolenka a sumci vraceni zpět do revíru.

Následovala denní kontrola na revíru 431 040 – Údolní nádrž Skalka, kde nedošlo k žádnému závažnému porušení rybářského řádu.

Poté se členové rybářské stráže přesunuli na revír 431 200 – Údolní nádrž Jesenice. Za denní kontroly nebyly zjištěny žádné závažné přestupky. Noční kontrola na stejném revíru bohužel už tyto přestupky odhalila. Jednalo se o přestupky nepřítomnost u nastražených udic, lov mimo stanovenou denní dobu lovu, nepořádek na lovném místě, nezapsané úlovky, ponechání si většího množství ušlechtilých ryb, kdy jeden rybář měl ve vezirku 6ks kapra, kdy nejmenší měl pouze 32 cm. Dále lov dravých druhů ryb v době jejich hájení a u jednoho lovícího rybáře dokonce agresivní chovaní vůči rybářské stráži. Zadrženo bylo celkem 5 povolenek. Při nočních kontrolách se strážní setkávají s daleko větším porušováním pravidel, než ve dne. Následně byl v pondělí 13. 6. na Údolní nádrži Litice kontrolován profesionální rybářskou stráží rybář, který si ponechal sumce o velikosti 130 cm.

Od letošního roku byl sjednocen sazebník přestupků a trestů. Zvýšila se hranice vyloučení z Rybářského svazu až na pět let za velice závažné přestupky a řešení přestupků se přesunulo na Územní svaz.

Díky činnosti rybářské stráže si ve většině případů lovící rybáři nedovolují častější porušování pravidel. Bohužel ale stále k porušování pravidel dochází. Jsme rádi, že většina rybářů pravidla dodržuje a není jim lhostejné co se u vody děje, mnohdy nás o tom sami informují.

Nakonec malá rada od rybářské stráže. Mějte úctu k přírodě a dodržujte rybářskou slušnost, etiku a rybářský řád.

Petrův Zdar!

 

Stanislav C.

Rybářská stráž Zpč. ÚS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více