Začíná období výlovů a rozvozu násad do místních organizací

IMG_0923.JPG
Letošní obzvláště teplá zima posunula jarní výlovy o 2 až 3 týdny dopředu a již koncem měsíce února proběhly první výlovy a nasazování rybích násad. Násady ryb jsou určeny k dalšímu chovu, nebo pro zarybnění rybářských revírů. Do místních organizací jsou rozváženi kapři, amuři a líni v kategorii ročka i dvouleté ryby. Několik místních organizací se začalo zabývat i chovem slunky stříbřité či karasa obecného, což jsou druhy ryb dříve velmi časté, dnes již téměř neznámé. Postupné nahrazení nepůvodních karasů stříbřitých, které se v chovech často vyskytují, karasem obecným je reálné a záleží pouze na místních organizacích, zda o jeho chov projeví zájem. Další distribuce násad bude probíhat do konce měsíce dubna.