Přihlášení do RIS

Zákaz lovu ryb na revíru 04 231 003 Rybník Labuť!

Zpč. ÚS Plzeň ČRS 10-058 Rybník Labuť.jpg

Oznamujeme všem rybářům, že v současné době probíhá vypouštění rybářského revíru 04 231 003 Rybník Labuť, a to z důvodu nutnosti opravy bezpečnostního přelivu. Bezpečnostní přeliv na rybníku Labuť v obci Žinkovy je v havarijním stavu, proto nebyla jiná možnost, než rybník vypustit a zmíněný bezpečnostní přeliv opravit. Na základě těchto skutečností bude od pondělí 6. 4. 2020 vyhlášen zákaz lovu ryb na rybářském revíru 04 231 003 Rybník Labuť. Zákaz lovu ryb bude vyhlášen dle § 13 odstavce 3 písmene i) zákona č. 99/2004 Sb. (zákona o rybářství), který zakazuje lov v rybářských revírech v místech, kde se ryby nahromadily za mimořádně nízkého stavu vody. Zákaz lovu ryb bude na předmětném rybářském revíru označen cedulemi. Výlov rybářského revíru Rybník Labuť je naplánován na předposlední týden v měsíci dubnu a zajistí ho firma Klatovské rybářství a. s., která je majitelem rybníka a současně uživatelem tohoto rybářského revíru. Všechny vylovené ryby budou převezeny do rybářského revíru 431 043 Radbuza 1 B (Údolní nádrž Litice). Po ukončení stavebních prací a po opětovném napuštění, které by se mělo dle přepdokladů uskutečnit na podzim letošního roku, bude tento rybářský revír nasazen rybářsky atraktivními druhy ryb, a to i v trofejních velikostech.

Tímto se omlouváme všem rybářům za komplikace spojené s vypuštěním tohoto rybářského revíru a věříme, že pochopí nastalou situaci, která byla způsobena zhoršujícím se havarijním stavem rybníka.

Vzhledem k okolnostem, které v současné době panují v celé ČR a s tím spojeným vyhlášením nouzového stavu, zákazu volného pohybu osob a zákazu shromažďování více než 2 osob upozorňujeme všechny rybáře, že výlov rybářského revíru Rybník Labuť bude uzavřen pro veřejnost!

Apelujeme proto v této souvislosti na dodržování všech platných nařízení vlády ČR, které budou v místě výlovu kontrolovány Policií ČR.