Přihlášení do RIS

Zákaz rybolovu na revíru 433 011 Chodovský potok 3

Od 19. 4. platí zákaz rybolovu na rybářském pstruhovém revíru 433 011 Chodovský potok 3, který tvoří VN Tatrovice. Zákaz je vyhlášen z důvodu bezpečnosti osob (sesuvy břehů) a plánovanému vypuštění nádrže. 

Vodní nádrž Tatrovice před vypuštěním