Přihlášení do RIS

Západočeský ÚS překročil zarybňovací plán o 376 tisíc korun

Tradiční jarní aktiv hospodářů místních organizací, sdružených v Západočeském územním svazu, se konal netradičně v hospodářském zařízení Nový mlýn, patřící místní organizaci Stod.

Prvním bodem programu byla prezentace produktu firmy IFRAMIX, který pomocí biologické aktivace má vliv na kvalitu vodního prostředí, kdy dochází zejména k úbytku organické hmoty dna, je tlumen výskyt sinic a zvyšuje se obsah kyslíku ve vodním prostředí.

Následně se ujal slova hospodář ÚS pan Jaroslav Vogl s informacemi o výsledcích místních organizací dosažených na rybochovném zařízení, kdy MO hospodaří na 500 ha vodních ploch. Západočeskému územnímu svazu se povedlo překročit zarybňovací plán na mimopstruhových revírech, kromě revírů Klatovského rybářství a ÚN Jesenice, v hlavních druzích ryb o 376 000 korun. Značnou část navýšení nákladů tvořila štika, které se vysadilo přes 3500 kilogramů ve stádiu těžší násady, což zvýšilo náklady o 356 tisíc korun. Z hlavních druhů ryb tak bylo fakticky vysazeno přibližně 300 tisíc kusů kapra – celkem přes 296 tun, přibližně 50 tisíc kusů lína (necelých 11 tun) o průměrné hmotnosti kolem 200g, 166 tisíc kusů candátů o velikosti kolem patnácti centimetrů.

Mimo zarybňovací plány bylo dále do západočeských revírů vysazeno 834 kg úhořů, 126 tisíc kusů ostroretek, 430 tisíc kusů jelce jesena a 73 tisíc kusů jelce tlouště.

Celkem bylo pro zarybňovací plán vyloveno 459 ha chovných rybníků s výsledkem 483 883 kg celkového výlovku a přírůstek činil 312 760 kg, což odpovídá produkci 681 kg/ha. S ohledem na klimatické podmínky loňského roku, kdy byl nedostatek vody, lze tento výsledek považovat za dobrý.

Do pstruhových revírů přišlo 116 tisíc kusů pstruha obecného o váze 2551 kg, 88 tis. kusů lipanů, 3000 kg pstruhů duhových, což představuje zvýšení nákladů o 250 tisíc korun nad plánované prostředky. Podrobné informace o ostatních vysazovaných rybách budou opět k dispozici v připravovaném rozboru hospodaření včetně úlovků z revírů, které mají MO k dispozici na IS Lipan.

Násady kapra, lína a amura jsou zajišťovány u externích dodavatelů včetně váčkového plůdku štiky. Plůdek pstruha byl již z větší části z líhní vyexpedován. Plůdek kapra ještě nebyl zcela vyloven a v případě nedostatku z vlastních zdrojů bude zajištěn dovoz od externích dodavatelů.

Na závěr hospodář ÚS poděkoval všem přítomným za účast a MO Stodu za uspořádání jarního aktivu hospodářů.