Přihlášení do RIS

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (březen 2021)

Výbor 3.jpg

Ilustrační foto

Dne 18. 3. 2021 se konalo již třetí zasedání Západočeského územního svazu ČRS v letošním roce. I tentokrát proběhlo formou videokonference za přítomnosti všech členů výboru.

Předseda Západočeského územního svazu Ing. Štípek přivítal všechny zúčastněné a přednesl program jednání, který byl následně schválen. Všechny podkladové materiály k jednání byly včas předem vloženy do složky výboru v informačním systému LIPAN.

Předsedkyně ekonomické komise Západočeského územního svazu Martina Vlčková informovala o jednání ekonomické komise, které se konalo formou on-line přenosu dne 11. 3. 2021. Hlavním bodem schůze byla účetní závěrka územního svazu za rok 2020, kterou komise doporučila výboru územního svazu ke schválení. Protože stejné doporučení vydala i dozorčí komise územního svazu a členové výboru nevznesli k předložené účetní závěrce žádné připomínky, byla následně jednohlasně schválena.

Příznivou zprávou pro rybáře je, že na základě kladného hospodářského výsledku bude v roce 2021 navýšen zarybňovací plán o 1,8 mil. Kč (nad původní rozpočet ve výši 23,5 mil. Kč). Jarní zarybňování již probíhá v plném proudu, více se můžete dočíst v následujícím odkazu.
https://www.crsplzen.cz/inpage/zacalo-jarni-zarybnovani-reviru/ 

Předseda hospodářského odboru Jaroslav Vogl, který měl podat zprávu ze zasedání hospodářského odboru územního svazu sdělil, že se odbor kvůli špatné epidemiologické situaci zatím nesešel a vyslovil přesvědčení, že se bude moci konat na podzim letošního roku.

Dalším projednávaným bodem byly termínové kalendáře sportovních odborů. Jednatel Západočeského územního svazu Martin Bílý konstatoval, že se v současné době těžko plánují jakékoliv akce, a proto je složité termínové kalendáře sestavit, resp. striktně dodržovat termíny.

Z důvodu vládních nařízení spojených s epidemií covidu 19 není zatím možné konat členské schůze místních organizací. Členské záležitosti však lze ve většině organizací vyřídit za dodržení protiepidemických opatření bez problémů.

V další části jednání předseda Západočeského územního svazu přednesl nejdůležitější zprávy ze zasedání Rady ČRS.
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/745-ze-zasedani-rady-crs-brezen-2021

Výboru územního svazu byl v souladu s požadavkem Republikové rady ČRS předložen k posouzení návrh Jednacího řádu ČRS, který reagoval na připravenou změnu Stanov ČRS. Ta bude předložena XVIII. Republikovému sněmu ČRS, jehož termín však zatím nemohl být z důvodu protiepidemických opatření stanoven. K návrhu jednacího řádu nevznesl výbor žádné zásadní, ale pouze formální připomínky. Akcentoval však potřebu kodifikovat do interních svazových předpisů povinnosti organizačních jednotek ČRS používat připravovaný Rybářský informační systém po jeho uvedení do provozu (předpoklad rok 2023).

Jednatel Martin Bílý informoval o nejdůležitějších bodech z porady jednatelů.

Výbor odsouhlasil udělení stříbrného odznaku dlouholetému členovi dozorčí komise panu Jiřímu Matzovi, který oslaví tento měsíc životní jubileum.

Přejeme Vám hezké dny v nadcházejících jarních měsících!

Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS ČRS
Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více