Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (září 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

výbor Západočeského územního svazu ČRS se sešel na prvním poprázdninovém zasedání 24. září 2020. Po kontrole usnesení z minulé schůze se výbor zabýval zásadní otázkou – zda konat či odložit 43. územní konferenci, která byla svolána na 30. září 2020. Po zvážení aktuální situace s výskytem koronaviru rozhodli členové výboru o odložení územní konference.

Hospodář Jaroslav Vogl přednesl informaci o zasedání hospodářského odboru. Členové odboru byli seznámeni se změnami v soupisech revírů pro rok 2021. Dále navrhli několik úprav ceníku pro vysazování ryb do rybářských revírů (bez dopadu na ceny povolenek) a doporučili zachování stávajících příplatků za výrobu a prodej nedostatkových druhů ryb. Diskutovali také o návrzích změn bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Zpč. ÚS ČRS (nejdříve od roku 2022, pro rok 2021 k zásadním změnám nedochází).

Členové výboru akceptovali doporučení hospodářského odboru a schválili ceny násadových ryb vysazovaných do rybářských revírů v roce 2021 a příplatky za výrobu a prodej nedostatkových druhů ryb v r. 2021.

Předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková informovala o zasedání ekonomické komise a okomentovala předložený rozpočet Zpč. ÚS na rok 2021. Za zmínku stojí očekávaný zvýšený prodej povolenek, a tedy i příjem finančních prostředků, což se odrazilo ve zvýšení rozpočtovaných nákladů na zarybnění oproti plánu na letošní rok o cca 2 mil. Kč.

Předseda Ing. Jan Štípek přednesl informace z mimořádného i z řádného zasedání Republikové rady. Jednatel Martin Bílý informoval o obsahu porady jednatelů.

Místopředseda JUDr. Alexander Šíma podal komentář k návrhu změn Stanov ČRS.

Martin Bílý, jednatel Zpč. ÚS ČRSChcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2023.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více